Blog

04.03.2024
Baner powlekany a laminowany – czym się różnią?

Wybór między banerem powlekanym a laminowanym może być kluczowy dla skuteczności kampanii reklamowej. Oba typy materiałów oferują unikalne cechy i zalety, które wpływają na ich zastosowanie i efektywność w różnych środowiskach. Zrozumienie tych różnic umożliwia optymalne wykorzystanie zasobów reklamowych.

 

 

 

 

Spis treści:

 

Co to jest baner laminowany?

Baner laminowany jest typem banera reklamowego, powstającym przez połączenie dwóch warstw materiału PVC z siatką poliestrową umieszczoną pomiędzy nimi. Proces produkcji banera laminowanego polega na złączeniu tych warstw poprzez wykorzystanie wysokiej temperatury. Proces ten zwiększa wytrzymałość materiału i odporność na czynniki zewnętrzne. Główne cechy banera laminowanego to:

 • lekkość,
 • elastyczność,
 • stosunkowo niski koszt produkcji.

 

Powyższe właściwości modeli laminowanych czynią je atrakcyjnym wyborem dla wielu zastosowań reklamowych. Dzięki swojej specyfikacji są szczególnie efektywne w użytku zewnętrznym, gdzie mogą być wystawione na działanie różnorodnych warunków atmosferycznych. Ich przystosowanie do zmian pogody, przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej jakości grafiki, sprawia, że z powodzeniem można je stosować podczas eventów, festiwali oraz jako tymczasowe instalacje reklamowe. Co ważne, proces laminowania zapewnia ochronę przed UV, co przedłuża żywotność nadruków i zachowuje ich kolory żywe przez dłuższy czas.

Co to jest baner powlekany?

Baner powlekany jest produkowany poprzez nakładanie warstwy PVC bezpośrednio na siatkę poliestrową. W wyniku procesu produkcji powstaje gładka, jednolita powierzchnia, bardziej odporna na rozdarcia i warunki atmosferyczne niż w przypadku baneru laminowanego. Główne cechy banera powlekanego to:

 • wysoka wytrzymałość,
 • trwałość,
 • wysoka jakość druku.

 

Powyższe właściwości sprawiają, że modele powlekane są preferowane dla zastosowań wymagających długotrwałej ekspozycji. Ich wyższa cena jest zrekompensowana przez długowieczność i możliwość użytkowania w ekstremalnych warunkach zewnętrznych, takich jak silne wiatry czy intensywne nasłonecznienie. Idealne do stałych instalacji reklamowych, banery powlekane oferują nie tylko wytrzymałość, ale także wyrazistość kolorów i szczegółów, co zwiększa ich efektywność reklamową. Powłoka PVC gwarantuje również doskonałą odporność na ścieranie, co jest kluczowe w miejscach o wysokim natężeniu ruchu.

Baner powlekany a laminowany – różnice i wybór materiału banera

Główne różnice pomiędzy banerem powlekanym a banerem laminowanym leżą w ich trwałości, wytrzymałości i jakości druku. Baner powlekany jest odporniejsze na działanie czynników atmosferycznych i uszkodzenia mechaniczne, co sprawia, że lepiej sprawdzi się w długotrwałych zastosowaniach zewnętrznych. Z kolei baner laminowany oferuje lepszy stosunek jakości do ceny przy projektach krótkoterminowych. Wybór między tymi dwoma typami banerów powinien również uwzględniać estetyczne aspekty projektu, gdyż różnice w procesie produkcyjnym wpływają na ostateczny wygląd i fakturę banera. Dlatego kluczowe jest zrozumienie specyfiki każdego zastosowania, aby móc wybrać materiał, który najlepiej spełni oczekiwania zarówno pod względem wizualnym, jak i funkcjonalnym. Precyzyjne dostosowanie typu banera do indywidualnych potrzeb pozwala na osiągnięcie optymalnych efektów. W razie jakichkolwiek wątpliwości w tym obszarze jesteśmy do dyspozycji, służąc fachowym wsparciem.

Baner powlekany a laminowany – zastosowania banerów w reklamie

Odpowiedni wybór materiału banera ma kluczowe znaczenie dla skuteczności kampanii reklamowej. Banery laminowane, ze względu na swoją elastyczność i niższy koszt, są idealne w przypadku szybko zmieniających się kampanii w miejscach takich, jak targi, wystawy, czy krótkoterminowe akcje promocyjne. Z kolei banery powlekane, ze względu na swoją wytrzymałość i trwałość, są preferowanym wyborem dla stałych instalacji reklamowych, dużych banerów przydrożnych czy reklam zewnętrznych, które muszą przetrwać trudne warunki atmosferyczne przez dłuższy czas. Dopasowanie odpowiedniego typu banera do zastosowania pozwala na maksymalizację widoczności marki, jednocześnie zapewniając optymalne wykorzystanie budżetu reklamowego.

Jak zwiększyć trwałość banerów powlekanych i laminowanych

Aby maksymalizować trwałość i zachować wysoką jakość banerów powlekanych i laminowanych, kluczowe jest stosowanie się do odpowiednich praktyk konserwacyjnych. Regularne czyszczenie banerów przy użyciu łagodnych detergentów i miękkiej szmatki zapobiega gromadzeniu się brudu i zanieczyszczeń, które mogą uszkodzić materiał i nadruk. Ważne jest, aby unikać stosowania agresywnych chemikaliów, mogących powodować blaknięcie kolorów lub uszkodzenie powierzchni. Ponadto przechowywanie banerów w suchym, chłodnym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego, pomoże zapobiec ich przedwczesnemu starzeniu. Stosując te proste, ale skuteczne metody konserwacji, można znacząco przedłużyć żywotność banerów reklamowych, co przekłada się na oszczędności i zwiększa efektywność kampanii reklamowych.

Jakie będzie przyszłość banerów?

Przyszłość banerów reklamowych zwiastuje znaczące zmiany, przede wszystkim za sprawą technologii cyfrowych. Druk cyfrowy otwiera nowe możliwości dla personalizacji treści, umożliwiając tworzenie kampanii reklamowych skrojonych na miarę potrzeb i preferencji konkretnego odbiorcy. Dodatkowo elementy interaktywne, takie jak kody QR czy technologie rozszerzonej rzeczywistości, będą coraz częściej integrowane z banerami, by zwiększać ich atrakcyjność i angażować odbiorców na nowych poziomach. Nic nie wskazuje jednak na to, aby wiele miało się zmienić pod względem materiałów wykorzystywanych do produkcji. Banery powlekane i laminowane to wciąż najczęściej optymalne rozwiązania.

Wiesz już, co odróżnia banery laminowane od powlekanych. Oba te rozwiązania mają swoje zalety i doskonale sprawdzają się w dedykowanych rozwiązaniach. Warto dokonać świadomego wyboru w tej kwestii, dostosowując materiał wykonania baneru do przeznaczenia danej konstrukcji marketingowej.

PRZECZYTAJ WPIS
Baner powlekany a laminowany – czym się różnią?
Czytaj więcej
04.03.2024
Zasady umieszczania reklam – kluczowe aspekty i przepisy

Zrozumienie i przestrzeganie zasad umieszczania reklam ma kluczowe znaczenie zarówno dla zachowania estetyki we wspólnej przestrzeni, jak i uniknięcia grzywny. Przepisy obowiązujące w tej kwestii mają na celu nie tylko ochronę przestrzeni publicznej i krajobrazu miejskiego, ale także zapewnienie bezpieczeństwa i dobra wszystkich użytkowników przestrzeni miejskiej.

 

 

 

Spis treści:

 

Jakimi zasadami powinna kierować się reklama w przestrzeni publicznej?

Reklama w przestrzeni publicznej musi odpowiadać szeregowi wymogów prawnych i ograniczeń mających na celu ochronę krajobrazu miejskiego, bezpieczeństwa oraz dziedzictwa kulturowego. Wśród nich znajdują się przepisy dotyczące ochrony zabytków, prawa budowlanego, a także prawa o ruchu drogowym oraz o drogach publicznych. Dobre praktyki w tej dziedzinie opierają się na starannym projektowaniu reklam, tak aby harmonizowały z otoczeniem i nie naruszały przepisów. Kluczowe jest także uzyskanie wszelkich niezbędnych pozwoleń od odpowiednich instytucji. W dalszej części tekstu przedstawiamy bardziej konkretne zasady umieszczania materiałów promocyjnych na drogach, budynkach i w innych lokalizacjach.

Zasady umieszczania reklam przy drogach – co należy wiedzieć?

Podczas planowania umieszczania reklam w pobliżu dróg niezwykle istotne jest ścisłe przestrzeganie przepisów dotyczących minimalnych odległości od jezdni, aby zapewnić bezpieczeństwo i zgodność z obowiązującymi normami. W tym kontekście zasady umieszczania reklam przy drogach są jasne. Zgodnie z art. 43 ust. 1 ustawy o drogach publicznych wymagana odległość od jezdni waha się w zależności od typu drogi i obszaru, na którym się znajduje. Na przykład dla autostrad wymagana jest odległość 30 metrów na terenie zabudowanym i 50 metrów poza nim, podczas gdy dla dróg krajowych jest to odpowiednio 10 i 25 metrów. W przypadku dróg ekspresowych tablice reklamowe powinny znajdować się co najmniej 20 metrów od jezdni na terenach zabudowanych i 40 metrów na terenach niezabudowanych.

Ponadto istnieją ścisłe wytyczne dotyczące projektowania reklam umieszczanych przy drogach, określone w art. 45 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo o ruchu drogowym. Tablice reklamowe muszą być zaprojektowane tak, aby nie zawierały elementów odblaskowych, nie powodowały oślepienia kierowców, ani nie wprowadzały w błąd uczestników ruchu drogowego. Kolorystyka tablic musi różnić się od tej, która jest wykorzystywana na znakach drogowych.

Czy trzeba mieć pozwolenie na reklamę na płocie?

Umieszczanie reklam na płotach często wymaga uzyskania pozwolenia, zwłaszcza gdy znajdują się one w przestrzeni widocznej z dróg publicznych lub w rejonach chronionych. Procedura uzyskania takiego pozwolenia może wymagać przedstawienia projektu reklamy oraz uzasadnienia jej umieszczenia, a także dołączenia niezbędnych dokumentów i opłat. Dodatkowo, w zależności od lokalnych przepisów, może być wymagane uzyskanie pozwolenia od odpowiednich organów miejskich lub gminnych.

Zasady umieszczania reklam na budynkach – przepisy i wymagania

Zasady umieszczania reklam na budynkach są ściśle określone przez przepisy prawa budowlanego oraz, w przypadku obiektów zabytkowych, przez ustawę o ochronie zabytków. Instalacja reklam na budynkach zazwyczaj podlega obowiązkowi zgłoszenia do właściwego organu architektoniczno-budowlanego. W zgłoszeniu reklamy na budynku konieczne jest określenie rodzaju, zakresu i sposobu wykonywania robót budowlanych, co pozwala na dokładną ocenę wpływu reklamy na otoczenie oraz na określenie, czy nie będzie ona kolidować z istniejącą infrastrukturą miejską.

Dodatkowo, w celu zapewnienia pozytywnego odbioru reklam w przestrzeni publicznej, zasady ich umieszczania na budynkach nakazują zwrócić szczególną uwagę na estetykę i harmonijną integrację z architekturą budynku. Reklamy nie powinny zasłaniać ważnych elementów architektonicznych ani ograniczać dostępu światła do mieszkań, co jest szczególnie ważne w przypadku budynków wielorodzinnych. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji jasno stanowi, że reklamy mogą być umieszczane na fasadach budynków mieszkalnych pod warunkiem, że nie będą one wpływać negatywnie na warunki życia mieszkańców. Warto zadbać o zgodność projektu z wymogami prawnymi jeszcze przed zgłoszeniem reklamy na budynku, aby uniknąć ewentualnego zablokowania procesu montażu konstrukcji marketingowej.

Reklama na własności wspólnej – wymogi i procedury

Zasady umieszczanie reklam na budynkach będących własnością wspólną, na przykład na tych należących do wspólnoty mieszkaniowej, narzucają wymóg szczegółowej analizy prawnego kontekstu oraz uzyskania zgody współwłaścicieli. Proces ten często wiąże się z procedurami wewnętrznymi takich wspólnot i może wymagać dodatkowych uzgodnień, które są niezbędne do harmonijnego współistnienia interesów wszystkich mieszkańców. Każda decyzja dotycząca umieszczania reklam musi być podjęta z uwzględnieniem specyfiki danej nieruchomości wspólnej oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulaminem wspólnoty.

Kiedy reklama jest nielegalna?

Reklama uznawana jest za nielegalną, gdy zostaje umieszczona w danym miejscu bez wymaganych prawem pozwoleń, narusza przepisy dotyczące ochrony krajobrazu miejskiego lub pojawia się w niedozwolonym miejscu. Naruszenie zasad umieszczania reklama może skutkować sankcjami, w tym nakazem demontażu czy grzywnami. Ponadto reklama może być uznana za nielegalną, jeśli jej treść wprowadza w błąd, jest obraźliwa lub narusza dobre obyczaje, co dodatkowo może pociągnąć za sobą konsekwencje prawne związane z naruszeniem praw konsumentów lub zasad uczciwej konkurencji. Warto również wspomnieć, że zasady umieszczania materiałów marketingowych wymagają przestrzegania lokalnych uchwał i regulacji samorządowych, które mogą wprowadzać dodatkowe ograniczenia, takie jak zakaz umieszczania reklam w określonych strefach miasta w celu ochrony jego historycznego lub kulturowego dziedzictwa.

W świetle przedstawionych informacji jasne staje się, że zasady umieszczania reklam przy drogach, na budynkach lub w innych miejscach w przestrzeni publicznej są nie tylko kwestią przestrzegania prawa, ale również etyki i dobrego gustu. Przy odpowiednim podejściu i zrozumieniu obowiązujących norm, reklama może skutecznie przyciągać uwagę, nie naruszając przy tym harmonii przestrzeni publicznej ani komfortu jej użytkowników.

PRZECZYTAJ WPIS
Zasady umieszczania reklam - kluczowe aspekty i przepisy
Czytaj więcej
04.03.2024
Druk wielkoformatowy – co to?

Druk wielkoformatowy wyłania się dzisiaj jako kluczowe narzędzie umożliwiające firmom skuteczne komunikowanie się z ich odbiorcami. Poniżej rzucamy światło na to, czym jest ten typ druku, eksplorując jego definicję, technologie, zastosowania oraz przedstawiając zalety i wady tego rozwiązania w kontekście reklamy.

 

 

 

Spis treści:

 

Druk wielkoformatowy – co to? Definicja

Druk wielkoformatowy to zaawansowana technika drukarska, umożliwiająca tworzenie wydruków o imponujących rozmiarach, wykraczających daleko poza tradycyjny format A4. Jego unikalność polega na zdolności do reprodukowania wysokiej jakości grafik na szerokim spektrum materiałów, takich jak papier, folie, tkaniny, a nawet bardziej sztywne podłoża, jak płyty kompozytowe, czy plexi. Tym, co wyróżnia omawiany typ druku, jest nie tylko jego rozmiar, ale również wszechstronność zastosowań i niezrównana jakość wydruku, umożliwiająca osiągnięcie długotrwałych i wizualnie porywających efektów. Dodatkowo technologia ta pozwala precyzyjne odwzorowywać detale i bogatą paletę kolorów, co jest kluczowe przy produkcji reklam zewnętrznych, ale też dekoracji wnętrz czy tworzeniu grafik wystawienniczych, gdzie wizualna atrakcyjność i trwałość są priorytetem.

Druk wielkoformatowy – technologie i techniki

Rozwój technologii przyniósł różnorodność technik i metod stosowanych w zakresie druku wielkoformatowego, z których każda ma swoje unikalne właściwości i zastosowania:

 • Druk solwentowy: Technologia ta wykorzystuje do przenoszenia pigmentu na materiał rozpuszczalniki, co sprawia, że wydruki są niezwykle odporne na warunki atmosferyczne i działanie promieni UV. Jest to idealne rozwiązanie dla reklam zewnętrznych, takich jak banery i plakaty, które muszą znosić trudne warunki pogodowe bez utraty jakości czy intensywności kolorów. Jednakże ze względu na użycie rozpuszczalników technika ta okazuje się mniej przyjazna dla środowiska w porównaniu z innymi metodami.

 

 • Druk ekosolwentowy: Oferując podobne zalety do druku solwentowego, druk ekosolwentowy stanowi bardziej ekologiczną alternatywę. Tusz ekosolwentowy ma mniejszy wpływ na środowisko, nie wymaga stosowania specjalnych systemów wentylacyjnych w miejscu wykonywania druku i jest bezpieczniejszy dla operatorów. Dzięki temu technika ta jest często wybierana do zastosowań wewnętrznych oraz zewnętrznych, gdzie ważne są zarówno jakość wydruku, jak i aspekt ekologiczny.

 

 • Druk lateksowy: Charakteryzujący się wykorzystaniem tuszów na bazie wody, druk lateksowy jest jedną z najbardziej przyjaznych dla środowiska technologii druku wielkoformatowego. Umożliwia drukowanie na szerokiej gamie mediów, w tym na materiałach elastycznych i sztywnych, przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej jakości i nasycenia kolorów. Wydruki są odporne na zarysowania i mogą być używane zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz, co czyni tę technologię wszechstronną opcją dla wielu projektów reklamowych.

 

 • Technologia UV: Dzięki użyciu tuszów utwardzanych światłem ultrafioletowym, technologia UV pozwala na szybkie schnięcie wydruków i zapewnia im wyjątkową trwałość oraz odporność na czynniki zewnętrzne. Może być stosowana na różnorodnych materiałach, w tym na plastiku, metalu, szkle czy drewnie, co otwiera szerokie możliwości aplikacyjne, od tradycyjnych reklam zewnętrznych po niestandardowe wydruki na materiałach specjalistycznych. Wydruki UV są odporne na blaknięcie i zarysowania, co czyni je idealnym rozwiązaniem dla długotrwałych instalacji.

 

Druk wielkoformatowy – zastosowanie w reklamie

Druk wielkoformatowy, ze względu na swoją widoczność i elastyczność w realizacji niestandardowych projektów, uznawany jest za jedno z najbardziej efektywnych narzędzi w branży reklamowej. Jego zastosowanie rozciąga się na produkcję imponujących wizualnie banerów, billboardów, szyldów oraz innych nośników reklamowych, które przyciągają uwagę odbiorców, a widniejący na nich przekaz pozostaje w pamięci na dłuższy czas. Druk wielkoformatowy skutecznie zwiększa widoczność marki i znacząco wpływa na jej rozpoznawalność, co jest niezbędne w procesie budowania silnej pozycji na rynku.

Możliwość zastosowania druku o wielkim formacie w różnorodnych lokalizacjach, od miejskich przestrzeni po targi i wystawy, pozwala na dotarcie do różnych segmentów odbiorców. Technologia ta daje firmom unikalną szansę na wyróżnienie się na tle konkurencji, oferując nie tylko standardowe formaty, ale również niestandardowe konfiguracje i rozwiązania kreatywne, które przyciągają wzrok i angażują potencjalnych klientów na wielu poziomach.

 

Druk wielkoformatowy – zalety i wady

Druk wielkoformatowy jest powszechnie stosowanym rozwiązaniem, posiadającym liczne zalety, ale też pewne gorsze strony.

Zalety:

 • Możliwość tworzenia dużych i efektownych reklam – duży format zapewnia lepszą widoczność i przyciągnięcie uwagi potencjalnych klientów, co jest kluczowe w przestrzeni miejskiej.
 • Wysoka jakość i trwałość wydruków – technologie druku wielkoformatowego zapewniają żywe kolory i wytrzymałość na czynniki zewnętrzne, co przekłada się na długoterminową efektywność reklamy.
 • Wszechstronność zastosowań – dzięki możliwości drukowania na różnorodnych materiałach, druk wielkoformatowy znajduje zastosowanie w wielu rodzajach reklamy – od banerów, przez szyldy, aż po aplikacje specjalistyczne.

 

Wady:

 • Wyższe koszty początkowe – inwestycja jest zazwyczaj wyższa niż w przypadku tradycyjnych metod druku, co może być barierą dla mniejszych firm.
 • Potrzeba odpowiedniej przestrzeni do ekspozycji – aby w pełni wykorzystać potencjał reklam wielkoformatowych, konieczne jest znalezienie odpowiednio dużej i dobrze widocznej przestrzeni, co może być wyzwaniem w gęsto zabudowanych obszarach miejskich.

 

Druk wielkoformatowy oferuje szeroki wachlarz możliwości dla branży reklamowej, umożliwiając tworzenie zapadających w pamięć, efektownych i efektywnych nośników reklamowych. Jego zalety, takie jak duża widoczność, wysoka jakość wydruków i wszechstronność, czynią go nieocenionym narzędziem w budowaniu silnej obecności marki w przestrzeni publicznej. Mimo pewnych wyzwań, jak wyższe koszty czy logistyczne aspekty instalacji, korzyści płynące z wykorzystania druku wielkoformatowego w reklamie są nie do przecenienia.

PRZECZYTAJ WPIS
Druk wielkoformatowy
Czytaj więcej
08.02.2024
Jak wycenić projekt graficzny?

Przekaz wizualny jest kluczowy w biznesie. Stąd też stworzenie jakościowego projektu graficznego, czy to logo, czy wszystkich elementów identyfikacji wizualnej, jest istotne dla budowania wizerunku marki. Warto zatem poruszyć kwestię wyceny projektu graficznego. Jak to zrobić? Od czego zależy cena? Wyjaśniamy!

 

 

 

Spis treści:

 

Optymalizacja czasu i kosztów w projekcie graficznym

Efektywne zarządzanie czasem pracy grafika oraz minimalizacja kosztów projektowych nie muszą oznaczać obniżenia jakości dostarczanych usług. Kluczowym elementem jest tu znajomość narzędzi i technik, umożliwiających szybsze osiąganie celów bez uszczerbku dla wartości projektu. Zastosowanie nowoczesnych oprogramowań do projektowania, automatyzacja pewnych procesów oraz umiejętne planowanie etapów pracy są tutaj nieocenione. W naszej firmie wdrażamy te metody, aby zapewnić efektywną realizację projektu graficznego, co przekłada się na możliwość oferowania naszym klientom najwyższej jakości projektów w krótszym czasie i po konkurencyjnych cenach. Dzięki tej strategii jesteśmy w stanie dostarczać rozwiązania, które nie tylko spełniają, ale często przewyższają oczekiwania klientów pod względem jakości i innowacyjności. Nasze podejście do projektu graficznego jest nie tylko efektywne kosztowo, ale również gwarantuje szybkość realizacji, co jest kluczowe w dynamicznie zmieniającym się świecie reklamy wielkoformatowej.

Dostosowanie wyceny do specyfiki klienta

Jak wycenić projekt graficzny, uwzględniając unikalne potrzeby i oczekiwania każdego klienta? Tutaj kluczowe jest indywidualne podejście do każdego zlecenia. Ważne jest, aby zrozumieć cel projektu, oczekiwania klienta oraz specyfikę branży, dla której ma powstać grafika. W naszej firmie każda wycena jest indywidualnie dostosowana do klienta. Dokładnie analizujemy wymagania projektu, od jego zakresu po szczegółowe wymagania techniczne, aby zapewnić, że nasza oferta będzie odpowiadać zarówno potrzebom, jak i możliwościom finansowym klienta. Taka personalizacja pozwala na stworzenie precyzyjnej i uczciwej wyceny, która będzie adekwatna do zakresu i skomplikowania projektu, a także pozwoli na wypracowanie optymalnych rozwiązań spełniających oczekiwania obu stron.

Strategie wyceny dla różnorodnych projektów graficznych

W branży graficznej istnieje wiele rodzajów projektów – od prostych logo po kompleksowe kampanie reklamowe. Jak wycenić projekt graficzny w zależności od zakresu zadań do zrealizowania? Oto trzy konkretne strategie wyceny, które można zastosować w zależności od typu zlecenia:

 • Stawka godzinowa – dla mniejszych projektów, takich jak projektowanie logo czy baneru, skuteczna może być stawka godzinowa. Pozwala ona precyzyjne odzwierciedlić ilość pracy włożonej w projekt graficzny. Okazuje się to szczególnie przydatne, gdy zakres pracy jest dobrze zdefiniowany, a projekt ma charakter jednorazowy.
 • Wycena oparta na wartości – w przypadku większych zleceń, takich jak kampanie reklamowe lub kompleksowe projekty brandingowe, efektywne może być podejście bazujące na wartości dostarczanej klientowi. W tej strategii kładziemy nacisk na wynikowy wpływ projektu graficznego na biznes klienta, oceniając np. potencjalne zwiększenie rozpoznawalności marki czy wzrost sprzedaży.
 • Podejście hybrydowe – niektóre projekty, takie jak wieloetapowe kampanie marketingowe lub duże zlecenia brandingowe, mogą wymagać podejścia hybrydowego. Tutaj łączymy stawkę godzinową z oceną wartości projektu dla klienta. Pozwala to na bardziej elastyczną i sprawiedliwą wycenę, uwzględniającą zarówno pracochłonność, jak i strategiczne znaczenie projektu graficznego.

 

Jak wycenić projekt graficzny? Transparentność i uzasadnienie kosztów

Transparentność w procesie wyceny to podstawa budowania zaufania z klientem. Ważne jest, aby klient rozumiał, za co płaci i dlaczego poszczególne elementy projektu kosztują tyle, ile kosztują. Wyjaśnienie składników kosztów, takich jak czas pracy, użyte materiały, licencje na oprogramowanie, czy nawet koszty kreatywne, pozwala na lepsze zrozumienie wartości dostarczanej pracy.

Wpływ narzędzi i technologii na wycenę projektów graficznych

Obecnie narzędzia i technologie używane w projektowaniu graficznym mają bezpośredni wpływ na koszty i efektywność pracy. Używanie nowoczesnego oprogramowania, takiego jak programy AI, może zwiększać efektywność pracy, jednocześnie wpływając na koszty projektu. Wykorzystanie AI w procesie projektowania może znacząco przyspieszyć tworzenie prototypów i wizualizacji, redukując czas potrzebny na manualne wykonanie tych zadań. Dodatkowo sztuczna inteligencja może pomóc w automatyzacji rutynowych procesów, takich jak dopasowywanie kolorów czy kompozycji, co obniża ogólny czas pracy i tym samym koszty projektu graficznego. Zrozumienie i wykorzystanie tych narzędzi jest niezbędne dla nowoczesnego studia graficznego, które dąży do optymalizacji procesów pracy przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej jakości finalnego produktu.

Zarządzanie oczekiwaniami klienta w procesie wyceny

Komunikacja z klientem w trakcie procesu wyceny jest kluczowa dla budowania długotrwałej relacji biznesowej. Ważne jest, aby na samym początku ustalić jasne oczekiwania co do zakresu pracy, terminów realizacji oraz kosztów. Nie tylko pomaga to uniknąć nieporozumień, ale również ustawia jasne ramy współpracy. W tym procesie warto stosować język zrozumiały dla klienta, unikając branżowego żargonu, i wyraźnie tłumaczyć, jak każdy aspekt projektu graficznego wpływa na ostateczną wycenę. Regularne aktualizacje postępu i otwartość na wszelkie pytania klienta zwiększają przejrzystość procesu i budują zaufanie. Odpowiednie zarządzanie oczekiwaniami klienta to klucz do tworzenia pozytywnych i długotrwałych relacji, które mogą przynieść w przyszłości korzyści obu stronom transakcji.

Proces wyceny projektu graficznego wymaga zrozumienia wielu aspektów – od specyfiki zlecenia, przez używane narzędzia, aż po indywidualne potrzeby klienta. Kluczowe jest tu zastosowanie odpowiednich strategii oraz transparentność w procesie wyceny, umożliwiające budowanie silnych i trwałych relacji z klientami.

PRZECZYTAJ WPIS
Czytaj więcej
08.02.2024
Jak zrobić baner reklamowy?

Baner reklamowy jest skutecznym narzędziem promocyjnym, wykorzystywanym przez firmy z wielu branż. Zrozumienie, jak zrobić baner reklamowy, który nie tylko przyciągnie uwagę, ale także efektywnie przekaże treść, jest kluczowe dla osiągnięcia sukcesu reklamowego. Jak zaprojektować baner i gdzie go ulokować? Wyjaśniamy!

 

 

 

Spis treści:

 

Jak zaprojektować efektywny baner reklamowy?

Pierwszym krokiem w tworzeniu efektywnego banera reklamowego jest stworzenie przemyślanego projektu. Kluczowy jest wybór odpowiednich kolorów, gdyż to one przyciągają uwagę i budują identyfikację wizualną marki. Hasło reklamowe powinno być krótkie, chwytliwe i łatwe do zapamiętania, a logo firmy musi być umiejscowione w taki sposób, aby było łatwe do rozpoznania. Następnie należy przystąpić do tworzenia graficznego layoutu, który łączy wszystkie te elementy w spójną całość. Tu ważna jest zarówno czytelność przekazu, jak i estetyczna harmonia. Po zatwierdzeniu projektu graficznego baner przechodzi do etapu produkcji, gdzie wybrane materiały i techniki druku odgrywają kluczową rolę w zapewnieniu wysokiej jakości i trwałości konstrukcji.

Cały proces wymaga ścisłej współpracy pomiędzy klientem a wykonawcą, aby w kwestii tego, jak zrobić baner reklamowy, nie było żadnych nieporozumień. Warto również pamiętać o zasadzie prostoty i minimalizmu. Przekaz, który jest jasny i zrozumiały, ma większe szanse, aby trafić do świadomości odbiorcy i pozostać w niej na dłużej. Przesadna ilość elementów graficznych lub tekstowych może rozproszyć uwagę, a tym samym zniweczyć cały wysiłek.

Z czego robi się banery reklamowe? Wybór materiałów i formatu banera

Omawiając kwestię tego, jak zrobić baner reklamowy, trzeba również szczegółowo omówić kwestie techniczne. Do produkcji banerów reklamowych wykorzystuje się różnorodne materiały, które muszą być dobrze dobrane do warunków, w jakich będzie eksploatowana dana konstrukcja. Winyl, jako jeden z najczęściej używanych materiałów, jest ceniony za swoją wytrzymałość oraz elastyczność. Pozwala na precyzyjne odwzorowanie kolorów i jest odporny na działanie czynników zewnętrznych, takich jak deszcz czy intensywne światło słoneczne. Siatka mesh jest idealna do tworzenia banerów zewnętrznych, umieszczanych w miejscach narażonych na silny wiatr, ponieważ jej perforowana struktura zapewnia lepszą przepuszczalność powietrza, minimalizując ryzyko uszkodzenia. Poliester z kolei jest lekki i łatwy w transporcie, a jednocześnie odporny na zmienną pogodę oraz promieniowanie UV.

Trwałość materiałów jest kluczowa, gdyż baner reklamowy jest często eksponowany w wymagających warunkach. Wysokiej jakości materiały sprawiają, że baner pozostaje atrakcyjny wizualnie i czytelny przez długi czas, nawet w obliczu ekstremalnych temperatur, wilgoci czy silnego nasłonecznienia. Użycie jakościowych materiałów umożliwia wykorzystanie banerów w różnych, nawet najtrudniejszych warunkach, zapewniając ich długowieczność i niezmienną efektywność jako narzędzia marketingowego. Sprawia to, że inwestycja w baner reklamowy z odpowiednich materiałów w dłuższej perspektywie okazuje się opłacalną inwestycją.

Równie istotny jest wybór odpowiedniego formatu banera. Powinien on być dostosowany do miejsca, w którym będzie eksponowany baner, jak również do przekazu, który ma zostać na nim przedstawiony. Większe banery są idealne do stosowania na zewnątrz, gdzie mają przyciągać uwagę z daleka, natomiast mniejsze formaty sprawdzą się w przestrzeniach wewnętrznych.

Gdzie umieścić baner reklamowy?

Dla skuteczności nośnika promocyjnego ważne jest nie tylko to, aby wiedzieć, jak zrobić baner, ale też to, gdzie go umieścić. Kluczowym elementem efektywności banera reklamowego jest jego lokalizacja. Idealne miejsca to takie, w których ma miejsce duży ruch pieszy lub samochodowy. Najlepsze lokacje to centra miast, główne ulice handlowe, popularne obszary spacerowe, czy drogi szybkiego ruchu, gdzie baner będzie miał najwięcej odbiorców. Przy wyborze lokalizacji ważne jest również zwrócenie uwagi na profil potencjalnych odbiorców – przykładowo, baner skierowany do młodzieży może lepiej sprawdzić się w pobliżu uczelni czy miejsc popularnych wśród młodych ludzi. Ponadto ważne jest, aby baner był widoczny z odpowiedniej odległości i umieszczony na tle, które nie będzie z nim konkurować o uwagę odbiorców. Wybór miejsca o dużym natężeniu ruchu, ale także z odpowiednią przestrzenią wizualną, jest kluczowy dla maksymalizacji efektów reklamowych.

Ile kosztuje baner reklamowy?

Cena banera reklamowego zależy od wielu czynników, takich jak rozmiar, użyte materiały, złożoność projektu, czy koszty związane z drukiem, dostawą i montażem. Duża skala banerów może zwiększać koszty, jednak równocześnie zapewnia większą widoczność i efektywność reklamy. Dodatkowo cena może ulec zmianie w zależności od specjalnych żądań klienta, takich jak zastosowanie specyficznych technik druku, wykończenie banera, czy dodatkowych elementów, takich jak oświetlenie LED czy elementy interaktywne. Warto również wspomnieć o kosztach projektu graficznego – bardziej skomplikowane i unikalne projekty często wymagają większego nakładu pracy, co może wpłynąć na końcową cenę. Znaczenie ma też czas realizacji – krótsze terminy mogą wiązać się z dodatkowymi kosztami.

Komu zlecić wykonanie baneru reklamowego?

Wybór odpowiedniego dostawcy do wykonania banera reklamowego to kluczowy element w całym procesie. Przy wyborze wykonawcy należy wziąć pod uwagę takie kryteria, jak:

 • doświadczenie,
 • portfolio,
 • opinie klientów,
 • jakość oferowanych usług,
 • stosunek jakości do ceny.

 

Nasza firma jest doskonałym wyborem dla tych, którzy poszukują profesjonalnego i skutecznego banera reklamowego. Posiadamy bogate doświadczenie, zapewniamy kompleksowe usługi od projektu po montaż, a nasze produkty są synonimem jakości i efektywności.

Stworzenie efektywnego banera reklamowego wymaga skrupulatnej pracy, począwszy od projektowania po wybór lokalizacji i realizację. Pamiętając o znaczeniu każdego aspektu – od doboru materiałów, przez projektowanie, aż po umiejscowienie i montaż – możesz stworzyć baner, który nie tylko zwiększy rozpoznawalność Twojej marki, ale także przyczyni się do wzrostu Twojego biznesu. Pamiętaj, że profesjonalna firma, taka jak Quadland, to przydatny partner w tej podróży, zapewniający wysokiej jakości usługi i wsparcie na każdym etapie tworzenia banera reklamowego.

PRZECZYTAJ WPIS
Jak zrobić baner reklamowy?
Czytaj więcej
08.02.2024
Reklama wielkoformatowa – co to jest?

Reklama przybiera różnorodne formy, zwłaszcza w czasach dostępności różnorodnych mediów. Niemniej jedno z najstarszych dostępnych rozwiązań, czyli reklama wielkoformatowa, wciąż wyróżnia się jako niezwykle skuteczna metoda przyciągania uwagi. Przez to niezmiennie cieszy się dużą popularnością wśród małych i dużych firm. Wyjaśniamy, czym jest reklama wielkoformatowa.

 

 

 

Spis treści:

 

Reklama wielkoformatowa co to? Definicja

Reklama wielkoformatowa to wyjątkowa forma komunikacji wizualnej, której głównym atutem jest, jak sama nazwa wskazuje, jej imponujący rozmiar. Początki promocji w ten właśnie sposób można datować na początek XX wieku, kiedy to zaczęto wykorzystywać duże powierzchnie do promowania produktów i usług. Przez lata reklama wielkoformatowa ewoluowała od prostych, czarno-białych plakatów do kolorowych, cyfrowo drukowanych billboardów i banerów. Każda z form reklamy wielkoformatowej ma swoje unikalne cechy:

 • billboardy są widoczne z największych odległości,
 • banery zapewniają elastyczność w kwestii lokalizacji,
 • słupy reklamowe dają możliwość uzyskania przestrzennego, trójwymiarowego efektu.

 

Mimo rosnącej popularności mediów cyfrowych reklama wielkoformatowa wciąż ma duże znaczenie ze względu na kilka kluczowych powodów. Po pierwsze, jej rozmiar przyciąga wzrok i zapewnia duży zasięg. Po drugie, jest to medium, które można umieścić w strategicznych lokalizacjach, gwarantując widoczność w ważnych punktach miasta, czy przy autostradach. Ponadto dzięki możliwościom nowoczesnego druku, reklama wielkoformatowa może zawierać wysokiej jakości grafiki i być dostosowana do konkretnych kampanii i okazji, co zwiększa tym samym jej skuteczność i atrakcyjność w oczach odbiorców.

Kluczowe elementy skutecznej reklamy wielkoformatowej

Aby reklama wielkoformatowa spełniła swoje zadanie, musi być starannie zaplanowana. Kluczowymi elementami są:

 • projekt graficzny, który musi być zarówno estetycznie przyciągający, jak i czytelny,
 • strategiczne umiejscowienie, które zapewni maksymalną widoczność,
 • adekwatna wielkość dopasowana do lokalizacji i przekazu,
 • treść reklamy, która musi być jasna i zapadająca w pamięć.

 

Tworząc reklamę wielkoformatową, trzeba pamiętać o wykorzystaniu kreatywności i oryginalności, aby wyróżnić się na tle konkurencji i wywrzeć trwałe wrażenie.

Aby stworzyć skuteczną reklamę wielkoformatową, kluczowe jest zrozumienie grupy docelowej i dostosowanie do niej przekazu. Reklama wielkoformatowa na budynku czy przy drodze szybkiego ruchu powinna komunikować jedno, jasne przesłanie, które jest łatwe do zrozumienia nawet przy krótkim kontakcie wzrokowym. Wykorzystanie silnych, żywych kolorów i wyrazistych obrazów może istotnie zwiększyć atrakcyjność wizualną reklamy wielkoformatowej. Należy również zadbać o czytelność tekstu, szczególnie z dalszej odległości. Pamiętaj, że mniej, czasami znaczy więcej – zbyt wiele elementów może rozpraszać i utrudniać zapamiętywanie głównego przekazu. Wreszcie, trzeba mieć na uwadze, że równie ważna, jak sama reklama wielkoformatowa, jest jej lokalizacja. Wybierając miejsca o wysokim natężeniu ruchu pieszego lub samochodowego, zwiększasz szansę na dotarcie do szerokiej publiczności, maksymalizując tym samym skuteczność reklamy wielkoformatowej.

Ile kosztuje reklama wielkoformatowa?

Koszt reklamy wielkoformatowej może być bardzo różny, w zależności od wielu czynników, w tym od rozmiaru reklamy, wybranych materiałów, kosztów druku oraz montażu i ekspozycji. Istotne są również lokalizacja i czas trwania kampanii.

Bezpośredni wpływ na cenę ma rozmiar reklamy wielkoformatowej – im większa powierzchnia, tym wyższe koszty produkcji i instalacji. Jednakże, duże formaty zapewniają lepszą widoczność, co może przekładać się na efektywniejszą kampanię. Materiały konstrukcyjne, takie jak wysokiej jakości winyle, tkaniny, czy materiały siatkowe, również różnią się ceną. Koszty druku wahają się w zależności od wykorzystanych technologii – cyfrowe metody druku, choć droższe, oferują wyższą jakość i trwałość. Montaż reklamy wielkoformatowej wymaga specjalistycznego sprzętu i fachowej ekipy, co stanowi kolejny istotny czynnik decydujący o kosztach. Reklamy wielkoformatowe na budynkach, montowane na największych wysokościach, mogą być droższe w montażu niż te umieszczane niżej. W Quadland dbamy o to, aby nasze ceny były konkurencyjne i odzwierciedlały wartość, jaką zyskują nasi Klienci. Dostosowujemy ofertę do potrzeb rynku, gwarantując przy tym najwyższą jakość usług.

Reklama wielkoformatowa – zalety

Reklama wielkoformatowa posiada szereg zalet, które przemawiają za jej wyborem jako nośnika promocyjnego. Najważniejsze z nich, to:

 • Duża widoczność: Ze względu na swój rozmiar, reklamy wielkoformatowe są doskonale widoczne. Mogą być umieszczane w miejscach, gdzie przebywa dużo ludzi, na przykład przy ruchliwych ulicach, na budynkach czy przy autostradach.
 • Zasięg: Reklama wielkoformatowa ma potencjał dotarcia do szerokiej publiczności, włączając w to zarówno mieszkańców danego regionu, jak i osoby przejeżdżające czy turystów.
 • Pamięć marki: Duże, często kolorowe i kreatywne reklamy wielkoformatowe mogą pozostać w pamięci odbiorców na dłuższy czas, zwiększając rozpoznawalność marki.
 • Niski koszt za ekspozycję: Chociaż początkowy koszt stworzenia i umieszczenia reklamy wielkoformatowej może być wysoki, koszt na jedną ekspozycję jest często niższy niż w przypadku innych mediów, biorąc pod uwagę liczbę osób, które ją zobaczą.
 • Trudne do uniknięcia: W przeciwieństwie do reklam online czy w telewizji, reklam wielkoformatowych nie da się łatwo zignorować czy zablokować.
 • Elastyczność w projektowaniu: Reklamy wielkoformatowe oferują dużą przestrzeń do kreatywnego wykorzystania, co pozwala na efektowne i oryginalne przedstawienie produktu, usługi, czy firmy.

 

Dzięki powyższym cechom reklama wielkoformatowa może skutecznie budować świadomość marki i przyciągać nowych klientów.

Reklama wielkoformatowa to kluczowy element skutecznych strategii marketingowych, łączący zasięg, widoczność i elastyczność. W Quadland dążymy do tworzenia rozwiązań reklamowych, które efektywnie wspierają cele naszych Klientów.

PRZECZYTAJ WPIS
Reklama wielkoformatowa – co to jest?
Czytaj więcej
03.01.2024
Identyfikacja wizualna – co to jest i co zawiera?

W dzisiejszym marketingu identyfikacja wizualna jest kluczowa dla sukcesu każdej marki. To nie tylko logo czy kolory, to kompleksowa strategia prezentująca Twoją markę w unikalny i spójny sposób. Sprawdźmy, co zawiera identyfikacja wizualna marki i dlaczego jest tak ważna.

 

 

 

 

Spis treści:

 

Co to jest identyfikacja wizualna?

Identyfikacja wizualna to zbiór elementów graficznych i wizualnych, wspólnie tworzących unikalny obraz marki. Jest to sposób, w jaki firma prezentuje się światu i komunikuje swoje wartości, misję oraz charakter. Identyfikacja wizualna firmy obejmuje logo, kolorystykę, typografię, a także inne materiały marketingowe. Każdy z tych elementów musi być spójny i przemyślany, abyś mógł przekazać odpowiedni komunikat i zbudować silną identyfikację wizualną Twojej marki.

Warto podkreślić, że identyfikacja wizualna pełni kilka kluczowych funkcji. Po pierwsze ułatwia rozpoznawanie marki przez konsumentów, co jest niezbędne na zatłoczonym dzisiaj rynku. Ponadto pomaga w budowaniu i utrzymywaniu spójnego wizerunku, co z kolei wzmacnia zaufanie i lojalność klientów. Identyfikacja wizualna marki służy także jako narzędzie komunikacji, poprzez które przekazujesz konsumentom nie tylko to, czym jest firma, ale także co reprezentuje i jakie wartości są dla niej najważniejsze. Efektywna identyfikacja wizualna Twojej marki może więc wpływać na percepcję i decyzje zakupowe, a co za tym idzie, na ogólny sukces firmy. Z tego powodu system identyfikacji wizualnej powinien być traktowany jako strategiczny składnik każdego planu marketingowego.

Identyfikacja wizualna – co zawiera?

Identyfikacja wizualna to kompleksowy system komunikacji wizualnej, który obejmuje wiele różnorodnych elementów, a każdy z nich odgrywa istotną rolę w budowaniu wizerunku twojej marki. Poniżej omawiamy te najważniejsze.

Logo

Logo to kluczowa składowa identyfikacji wizualnej firmy. Jest to najbardziej rozpoznawalny element, który powinien być unikalny i odzwierciedlać charakter marki. Dobrze zaprojektowane logo pomaga budować zaufanie i rozpoznawalność Twojej marki.

Kolorystyka

Kolory odgrywają kluczową rolę w identyfikacji wizualnej. Wybrane barwy powinny kojarzyć się z wyznawanymi wartościami i emocjami, które firma chce wywołać. Spójna paleta kolorów wzmacnia rozpoznawalność Twojej marki.

Typografia

Wybór czcionek również jest istotny. Powinny one pasować do charakteru marki i być czytelne w różnych środowiskach. Dobrze dobrane fonty wzmocnią system identyfikacji wizualnej.

Materiały drukowane i opakowania

Wizytówki, broszury, plakaty, a także opakowania produktów to kolejne elementy wpływające na identyfikację wizualną. Muszą być zaprojektowane zgodnie z ustalonymi wytycznymi, aby wspierać spójny wizerunek Twojej marki.

Strona internetowa i ogólna obecność online

W dzisiejszych czasach identyfikacja wizualna firmy musi być widoczna również w środowisku cyfrowym. Strona internetowa, profile w mediach społecznościowych, a nawet prezentacje online to elementy, które muszą być spójne z ogólnym wizerunkiem marki.

Przestrzeń fizyczna

W przypadku firm z fizyczną lokalizacją wystrój wnętrz, a nawet uniformy pracowników mogą być częścią identyfikacji wizualnej. Są to ważne elementy, które przekazują wartości marki i wpływają na doświadczenia klientów.

Oznakowania reklamowe

Ważne jest również promowanie swojego logo i nazwy w przestrzeni publicznej. Przyda się do tego oznakowanie reklamowe, poprzez kasetony świetlne lub inne rozwiązania, które znajdują się w naszej ofercie.

Identyfikacja wizualna firmy – przykłady

Aby lepiej zrozumieć, na czym polega system identyfikacji wizualnej, posłużymy się dwoma przykładami. Sprawdź, jak o identyfikację marki dbają jedne z największych firm na świecie.

Apple

Apple jest światowym symbolem innowacji i minimalizmu. Identyfikacja wizualna marki jest równie ikoniczna. Charakterystyczne logo jabłka jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych na świecie, symbolizując elegancję, prostotę i nowoczesność. Kolorystyka Apple, zdominowana przez biel i czerń, podkreśla czystość designu i skupienie na technologii. Typografia marki, zazwyczaj prosta i nowoczesna, dopełnia jej minimalistycznego charakteru. Apple konsekwentnie stosuje te elementy w swoich produktach, opakowaniach, reklamach i sklepach Apple Store. Tym sposobem identyfikacja wizualna marki pozostaje spójna, pozwala w momencie rozpoznać firmę i kojarzy się z jakością oraz innowacyjnością.

Coca-Cola

Coca-Cola to kolejny przykład silnej identyfikacji wizualnej marki. Charakterystyczna czerwona barwa i kręte, klasyczne logo są znane na całym świecie. Kolor czerwony nie tylko przyciąga uwagę, ale także wywołuje emocje związane z energią, pasją i przyjemnością, idealnie odzwierciedlając charakter marki. Typografia Coca-Coli, ze swoim unikalnym pismem, jest równie rozpoznawalna, jak logo. Firma ta od lat z powodzeniem wykorzystuje wymienione elementy w swoich reklamach, czy na opakowaniach, tworząc spójny i atrakcyjny wizerunek, który przetrwał próbę czasu. Identyfikacja wizualna Coca-Coli jest nie tylko odzwierciedleniem produktu, lecz stała się częścią kultury globalnej.

Ile kosztuje identyfikacja wizualna?

Tworzenie systemu identyfikacji wizualnej to inwestycja, której koszty mogą się znacznie różnić w zależności od wielu czynników. Projektowanie logo, opracowywanie księgi znaku, tworzenie materiałów marketingowych – wszystko to wymaga czasu, wiedzy, i zasobów finansowych. Zwykle lepiej jest zatrudnić profesjonalną agencję, taką jak Quadland, która może przeprowadzić przez cały proces w profesjonalny sposób, oszczędzając przy tym wiele czas. Choć koszty mogą być znaczące, dobrze zbudowana identyfikacja wizualna zwraca się poprzez lepszą rozpoznawalność marki i większą lojalność klientów.

Koszty identyfikacji wizualnej zależą od zakresu prac, jakości usług, renomy agencji, a także wielkości i potrzeb klienta. Projektowanie logo może kosztować od kilkuset do nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych, w zależności od złożoności, unikalności oraz renomy projektanta lub agencji. Opracowywanie księgi znaku, dokumentu określającego wytyczne dotyczące stosowania elementów identyfikacji wizualnej, może kosztować podobnie, biorąc pod uwagę czas i ekspertyzę wymaganą do jej stworzenia.

Tworzenie materiałów marketingowych, takich jak wizytówki, broszury, strony internetowe, czy opakowania produktów, również wiąże się z różnymi kosztami. Proste projekty kosztują zazwyczaj kilkaset złotych, podczas gdy bardziej zaawansowane i spersonalizowane to już wydatek kilku tysięcy. Dodatkowo muszą być wzięte pod uwagę koszty druku i produkcji materiałów.

Warto też pamiętać, że identyfikacja wizualna nie stanowi jednorazowego wydatku, lecz jest to długoterminowa inwestycja. Utrzymanie spójności i aktualizacja elementów identyfikacji wizualnej w miarę rozwoju firmy i zmian na rynku to ciągłe koszty, które powinny być uwzględnione już w pierwotnym budżecie.

Identyfikacja wizualna to nie tylko estetyczna cecha marki. To coś zdecydowanie większego, a mianowicie przemyślana strategia komunikacji. Od logo po stronę internetową, każdy element ma swoje znaczenie i wpływa na to, jak Twoja marka jest i będzie postrzegana. Inwestycja w profesjonalną identyfikację wizualną to inwestycja w przyszłość i sukces Twojej marki.

PRZECZYTAJ WPIS
Identyfikacja wizualna – co to jest i co zawiera
Czytaj więcej
01.12.2023
Nowa uchwała krajobrazowa w Gdyni – sprawdź co się zmieni!

Nowa uchwała krajobrazowa w Gdyni otwiera nowy rozdział w zarządzaniu przestrzenią miejską. W najbliższym czasie będzie miała istotny wpływ na kwestię umieszczania reklam w przestrzeni publicznej, a także na specyfikę reklam dopuszczalnych. Wymaga to odpowiedniego dostosowania się przedsiębiorców, aby pozostając w zgodzie z prawem, promować swoją markę, produkty i usługi.

 

Spis treści:

 

Uchwała krajobrazowa – co to?

Uchwała krajobrazowa to regulacja prawna, mająca na celu usystematyzowanie przestrzeni miejskiej, szczególnie w zakresie małej architektury i nośników reklamowych. Wprowadzane w ten sposób zasady skupiają się na harmonizacji krajobrazu, ograniczaniu nadmiaru informacji wizualnych i podniesieniu jakości estetycznej umieszczanych reklam. To strategiczny krok w kierunku upiększania przestrzeni miejskiej, który ma ogromne znaczenie dla firm zajmujących się reklamą zewnętrzną i wewnętrzną. Dodatkowo uchwała krajobrazowa wspiera inicjatywy zrównoważonego rozwoju, zachęcając do wykorzystania ekologicznych materiałów i technologii w reklamie. Zmiany te mają również na celu ułatwienie mieszkańcom orientacji w mieście poprzez redukcję wizualnego chaosu, co przekłada się na lepszą jakość życia i atrakcyjność turystyczną regionu.

Czy uchwały krajobrazowe są potrzebne?

Uchwała krajobrazowa w Gdyni i Gdańsku to istotny krok w kierunku zrównoważonego rozwoju miast, gdyż takie jest podstawowe założenie towarzyszące tworzeniu wszelkich uchwał krajobrazowych. Zrównoważony rozwój obejmuje nie tylko aspekty ekologiczne, ale również społeczne i estetyczne, co przekłada się na zwiększenie jakości życia mieszkańców oraz atrakcyjność miast dla turystów i inwestorów. Uchwała krajobrazowa ma na celu redukcję zanieczyszczenia świetlnego i wizualnego, co przyczynia się do poprawy dobrostanu miast w wymiarze ekologicznym i estetycznym.

Uchwała krajobrazowa – Gdynia

W Gdyni uchwała krajobrazowa podzieliła miasto na dwie strefy: Strefę „A” i Strefę „B”.

●     Strefa „A” – obejmuje większość miasta, jest obszarem o szczególnym znaczeniu krajobrazowym, z dodatkowymi obostrzeniami dotyczącymi małej architektury i nośników reklamowych.

●     Strefa „B” – obejmuje resztę miasta, gdzie również wprowadzono zasady mające na celu uporządkowanie przestrzeni w obszarze małej architektury i nośników reklamowych, zwracając uwagę na proporcje i jakość wykonania reklam, niemniej zasady są w tym przypadku mniej restrykcyjne.

Nowe podejście do uchwały krajobrazowej w Gdyni wymaga od przedsiębiorców dostosowania się do nowych reguł. Szczególnie istotne są tu zasady dotyczące reklam świetlnych i cyfrowych, które muszą być teraz mniej inwazyjne i lepiej zintegrowane z otoczeniem. Zmiany te są odpowiedzią na rosnącą świadomość społeczną dotyczącą estetyki miejskiej i wpływu reklam na jakość życia mieszkańców.

Dostosowanie oferty Quadland do nowych przepisów

Z perspektywy przedsiębiorców dostosowanie się do uchwały krajobrazowej wymaga strategicznego podejścia. Kluczowe jest zapoznanie się z lokalnymi przepisami, konsultacja z ekspertami w dziedzinie reklamy miejskiej oraz inwestycja w projektowanie nośników, które są zgodne z nowymi wymaganiami. Ważne jest również monitorowanie terminów i możliwych sankcji, aby mieć pewność w kwestii zgodności z przepisami i uniknąć niepotrzebnych kar finansowych. Po wejściu uchwały w życie, przedsiębiorcy mają rok na wymianę oznakowania, a niespełnienie tych wymogów może skutkować karami finansowymi, wynoszącymi nawet do 170 zł za każdy m2 niezgodnego z prawem nośnika reklamowego.

Quadland, jako firma specjalizująca się w reklamach zewnętrznych i wewnętrznych, aktywnie dostosowuje swoją ofertę do wymogów uchwały krajobrazowej. Oferujemy pomoc w tworzeniu i wymianie szyldów zgodnych z nowymi zasadami, zwracając szczególną uwagę na jakość i bezpieczeństwo reklam. Quadland kładzie duży nacisk na projektowanie reklam, które będą nie tylko zgodne z przepisami, ale także estetycznie dopasowane do charakteru otoczenia, co jest szczególnie ważne w obszarach zabytkowych i turystycznych. Firma aktywnie współpracuje z lokalnymi władzami, aby klienci mieli pewność, że ich reklamy są w pełni zgodne z nowymi przepisami, co pomaga w utrzymaniu pozytywnego wizerunku marki w zmieniającym się otoczeniu biznesowym.

Uchwała krajobrazowa - Gdańsk

Podobnie jak w Gdyni, uchwała krajobrazowa w Gdańsku podzieliła miasto na strefy. W tym przypadku wydzielono ich aż osiem, z indywidualnymi przepisami dla każdej. Przekłada się to na złożoność i różnorodność regulacji, co może stanowić wyzwanie dla przedsiębiorców działających w przestrzeni miejskiej. W tym kontekście firma Quadland odgrywa kluczową rolę w zakresie pomocy przedsiębiorcom w zrozumieniu i adaptacji do tych skomplikowanych przepisów. Quadland oferuje nie tylko wsparcie w interpretacji nowych zasad, ale także dostarcza konkretne rozwiązania, umożliwiające firmom skuteczne i zgodne z prawem umieszczanie reklam w przestrzeni publicznej. Dzięki temu przedsiębiorcy mogą skupić się na promowaniu swojej marki i produktów, jednocześnie przyczyniając się do estetycznego i zrównoważonego rozwoju przestrzeni miejskiej Gdańska.

Przyszłość reklamy miejskiej w świetle uchwały krajobrazowej

Przyszłość reklamy miejskiej w świetle uchwały krajobrazowej w Gdańsku i Gdyni wskazuje na bardziej zrównoważone i estetycznie atrakcyjne podejście. Ograniczenia dotyczące wielkości, projektowania i umieszczania reklam sprzyjają powstawaniu bardziej subtelnych i zintegrowanych z otoczeniem nośników reklamowych. To z kolei może wpłynąć na zmianę strategii marketingowych i zwiększenie skuteczności reklam. Konieczność adaptacji do nowych regulacji, takich jak uchwała krajobrazowa, może zachęcać do eksploracji nowych technologii, takich jak wyświetlacze cyfrowe czy instalacje cyfrowe, które mogą wzmocnić zaangażowanie odbiorców i zwiększyć atrakcyjność komunikatów. Wprowadzenie ograniczeń w umieszczaniu reklam i promowanie małej architektury może również inspirować do tworzenia treści bardziej ukierunkowanych na lokalną społeczność, co przyczyni się do tworzenia silniejszych więzi i identyfikacji z marką. W efekcie, przyszłość reklamy miejskiej w kontekście uchwały krajobrazowej wydaje się zmierzać w kierunku większej personalizacji i integracji z życiem miejskim, co może znacząco wpłynąć na percepcję i akceptację reklam w przestrzeni miejskiej.

Wprowadzenie nowej uchwały krajobrazowej w Gdyni stanowi istotny krok w kierunku harmonizacji przestrzeni miejskiej oraz kształtowania bardziej zrównoważonego i estetycznie atrakcyjnego środowiska miejskiego. Dla firm takich jak Quadland, oznacza to zarówno wyzwanie, jak i szansę na innowacyjne podejście do projektowania reklam miejskich. Zapraszamy przedsiębiorców do współpracy, abyśmy mogli wesprzeć w zakresie dostosowania reklam do nowych wymogów.

PRZECZYTAJ WPIS
Nowa uchwała krajobrazowa w Gdyni – sprawdź co się zmieni!
Czytaj więcej
30.11.2023
Dibond – co to jest? Zastosowanie, zalety i wady

Dibond to materiał, który zdobył uznanie w wielu branżach, w tym również w reklamie. Nasza firma chętnie korzysta z płyt dibondowych, tworząc różnorodne konstrukcje. Sprawdź, dlaczego dibond jest tak cenny, co go wyróżnia, w jakich występuje wariantach i gdzie się go stosuje.

 

 

 

 

Spis treści:

 

Co to jest dibond? Definicja i charakterystyka dibondu

Dibond jest niezwykle popularnym materiałem kompozytowym, szeroko stosowanym w różnych branżach. Płyta dibond składa się z dwóch płyt aluminiowych połączonych rdzeniem z polietylenu, co nadaje jej niezwykłej wytrzymałości przy jednoczesnej lekkości. Unikalna konstrukcja sprawia, że dibond jest odporny na wilgoć, temperaturę, promieniowanie UV, oraz działanie chemikaliów, co czyni go idealnym do zastosowań zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz.

Płyta kompozytowa dibond

Płyty kompozytowe dibond są niezwykle wszechstronne, co wynika z ich dostępności w różnych grubościach, kolorystykach i wykończeniach. Każdy typ płyt dibond ma swoje unikalne zastosowania, co czyni ten materiał niezastąpionym w wielu dziedzinach. Najpopularniejsze płyty dibondy, to:

●     Standardowa płyta kompozytowa dibond – najczęściej spotykana, charakteryzuje się standardową grubością i jest dostępna w różnych kolorach. Idealna do ogólnego zastosowania w reklamie, do tworzenia szyldów czy tablic informacyjnych.

●     Dibond szczotkowany – posiada eleganckie, metaliczne wykończenie, które nadaje szykownego wyglądu. Jest często stosowany w nowoczesnych projektach architektury wnętrz oraz jako luksusowe tablice reklamowe.

●     Dibond lustro – wykończenie lustrzane daje efekt odbicia, idealne do dekoracyjnych elementów w projektach architektonicznych oraz w projektowaniu wnętrz.

●     Płyty dibond w odcieniach RAL – dostępne w szerokiej gamie kolorów z palety RAL, pozwalają na dopasowanie do specyficznych wymagań estetycznych, co jest kluczowe w reklamie i projektowaniu wnętrz.

●     Dibond z nadrukiem – umożliwia drukowanie bezpośrednio na płycie, co jest szeroko wykorzystywane w reklamie do tworzenia kolorowych grafik i tablic reklamowych.

Płyty kompozytowe dibond znajdują szerokie zastosowanie w różnych dziedzinach. W branży reklamowej są cenione za trwałość i możliwość personalizacji, dzięki którym idealnie nadają się do tworzenia szyldów, tablic reklamowych, kasetonów z dibondu, czy stoisk targowych. W budownictwie, dzięki odporności na warunki atmosferyczne, wykorzystuje się je do tworzenia fasad, okładzin ścian zewnętrznych oraz dekoracji zewnętrznych budynków. W przemyśle płyty dibond, ze względu na ich odporność na chemikalia i łatwość w obróbce, są doskonałym wyborem do produkcji elementów maszyn, obudów sprzętu oraz tablic kontrolnych. W architekturze wnętrz dibond jest często stosowany do kreowania unikalnych elementów dekoracyjnych, takich jak panele ścienne, zabudowy meblowe czy elementy artystyczne.

Dibond szczotkowany – elegancja i styl

Dibond szczotkowany to wyjątkowa odmiana materiału kompozytowego, która zdobywa uznanie dzięki swoim wyrafinowanym właściwościom estetycznym. Charakteryzuje się powierzchnią aluminiową, poddaną procesowi szczotkowania, odpowiedzialnego za metaliczny blasku. Efekt ten nie tylko zwiększa wizualną atrakcyjność materiału, ale także nadaje mu nowoczesnego i eleganckiego wyglądu. Dibond szczotkowany jest dostępny w różnych wariantach kolorystycznych, co pozwala na dopasowanie do specyficznych potrzeb projektowych. Wartość dibondu szczotkowanego w reklamie wyraża się poprzez jego unikalny i atrakcyjny wygląd, który przyciąga uwagę i podnosi prestiż prezentowanej marki czy produktu. Dzięki swojej eleganckiej powierzchni dibond szczotkowany jest często wybierany do tworzenia wysokiej jakości szyldów, kasetonów i innych elementów reklamowych.

Techniki obróbki i personalizacji płyt dibond

Dibond wyróżnia się wszechstronnością, która jest szczególnie widoczna w szerokim zakresie dostępnych technik obróbki i personalizacji. Możliwość wycinania, grawerowania, czy oklejania sprawia, że dibond może być dostosowany do niemal każdych potrzeb, co jest kluczowe w branży reklamowej, gdzie indywidualizacja i unikalność są na wagę złota.

●     Wycinanie dibondu – umożliwia uzyskanie różnorodnych kształtów i rozmiarów. Wycinanie wykonuje się, wykorzystując takie narzędzia, jak piły tarczowe, wycinarki CNC, czy lasery. Wycinarki CNC są idealne do precyzyjnego cięcia seryjnego, natomiast cięcie laserowe doskonale sprawdza się w kreowaniu skomplikowanych wzorów z czystymi krawędziami.

●     Grawerowanie dibondu (laserowe lub mechaniczne) – nadaje dibondowi estetycznego wyglądu, umożliwiając tworzenie szczegółowych wzorów, tekstów i logotypów na jego powierzchni. Grawerowanie laserowe jest szczególnie cenne w reklamie ze względu na precyzję i możliwość kreowania skomplikowanych detali.

●     Oklejanie dibondu – za pomocą samoprzylepnych folii pozwala na aplikację grafik, zdjęć i tekstów, tworząc atrakcyjne nośniki reklamowe. Jest to popularna metoda stosowana w produkcji szyldów i tablic informacyjnych, zapewniająca trwałość i odporność na czynniki zewnętrzne.

Płyta dibond – zalety i wady

Dibond posiada szereg zalet, jednak nie jest pozbawiony też minusów. Poznaj mocne i słabe strony płyt dibond.

Zalety płyt dibond:

●     Odporność na warunki atmosferyczne: Płyty dibond są wyjątkowo odporne na różnorodne warunki pogodowe, w tym UV, wilgoć i ekstremalne temperatury. Cecha ta sprawia, że są one idealne do zastosowań zewnętrznych, zapewniając długotrwałą trwałość i zachowanie estetyki.

●     Łatwość obróbki: Jednym z kluczowych atutów dibondu jest łatwość wycinania, grawerowania i formowania. Plastyczność pozwala na tworzenie złożonych kształtów i niestandardowych projektów, co jest nieocenione w branży reklamowej i architektonicznej.

●     Szeroka paleta kolorów: Dibond oferuje bogaty wybór kolorów i wykończeń, co pozwala na dopasowanie do różnorodnych potrzeb estetycznych i preferencji klientów.

●     Wytrzymałość i lekkość: Mimo swojej wytrzymałości, płyty dibond są stosunkowo lekkie, co ułatwia ich montaż i transport.

Wady płyt dibond:

Mimo wielu zalet, dibond ma także kilka wad. Główną z nich jest jego stosunkowo wysoki koszt w porównaniu do innych materiałów, co może stanowić ograniczenie przy niektórych projektach. Ponadto dibond może być trudniejszy do naprawy niż niektóre inne materiały, co stanowi wyzwanie w przypadku uszkodzeń. Wreszcie, z uwagi na jego konstrukcję kompozytową, recykling dibondu może być bardziej skomplikowany niż w przypadku materiałów jednorodnych, co jest istotnym aspektem w kontekście ekologicznym.

Dlaczego dibond jest idealny do reklamy?

Dibond jest doskonałym materiałem do produkcji reklam, zarówno zewnętrznych, jak i wewnętrznych, głównie ze względu na jego trwałość, estetykę i łatwość obróbki. Jego odporność na czynniki atmosferyczne, w tym promieniowanie UV, wilgoć i zmiany temperatury, sprawia, że jest to idealny wybór w przypadku tworzenia trwałych instalacji na zewnątrz, takich jak szyldy, kasetony, czy billboardy. Dzięki szerokiej palecie kolorów i różnorodności wykończeń, a także dostępie do dibondu szczotkowanego i lustrzanego, dibond pozwala na tworzenie atrakcyjnych wizualnie reklam, które przyciągają uwagę i wyróżniają się w przestrzeni miejskiej. Dodatkowo możliwość dokładnego grawerowania i precyzyjnego wycinania pozwala na stworzenie niestandardowych i kreatywnych projektów reklamowych, które są nie tylko funkcjonalne, ale i estetycznie dopasowane do potrzeb klienta.

Jak widzisz, dibond to materiał o wielu zaletach, na czele z wszechstronnością zastosowania. W naszej ofercie dostępne są konstrukcje reklamowe, takie jak kasetony czy tablice, wykonane właśnie z płyt kompozytowych dibond. Sprawdź ofertę lub skontaktuj się z nami, abyśmy mogli przygotować ją dla Ciebie indywidualnie.

PRZECZYTAJ WPIS
Dibond – co to jest Zastosowanie, zalety i wady
Czytaj więcej
30.11.2023
Branding – co to jest i jak go zaplanować?

W każdym przedsiębiorstwie branding powinien odgrywać kluczową rolę. Bez tego trudno myśleć dzisiaj o odniesieniu znaczącego sukcesu. Dlatego też postanowiliśmy omówić szczegółowo tę kwestię, wyjaśniając, czym jest branding, z czego się składa i  jak go prowadzić. Z poniższego artykułu dowiesz się też, czym jest rebranding oraz poznasz odpowiedzi na wiele innych istotnych pytań.

 

 

Spis treści:

 

Co to jest branding? Definicja i znaczenie

Branding to kompleksowy proces tworzenia, rozwijania i zarządzania marką. Obejmuje nie tylko aspekty wizualne, takie jak logo czy kolory firmowe, ale również komunikację, doświadczenia klientów i ogólną strategię marki. Jest to zbiór działań, które mają na celu zbudowanie i wzmocnienie unikalnego wizerunku firmy w świadomości konsumentów. W skład tych działań wchodzi między innymi analiza rynku, określenie grupy docelowej, a także formułowanie kluczowych przekazów marki.

Podstawą brandingu jest strategiczne planowanie, które uwzględnia cele biznesowe firmy, jej misję, wizję oraz wartości. Planowanie brandingu to proces ciągły, wymagający regularnych przeglądów i dostosowań, aby marka pozostała aktualna i konkurencyjna. Efektywny branding wymaga konsekwencji w komunikowaniu wartości marki na różnych platformach i punktach styku z klientem, od reklamy po obsługę posprzedażową.

Branding odgrywa kluczową rolę w biznesie, ponieważ bezpośrednio wpływa na postrzeganie marki przez konsumentów. Poprzez skuteczny branding firmy mogą wyróżnić się na tłocznym rynku, nawiązując emocjonalną więź z konsumentami. Pozwala to na budowanie świadomości marki, która jest niezbędna dla uzyskania lojalności i zaufania klientów. Im silniejsza jest świadomość marki, tym większa jest szansa, że konsumenci wybiorą produkt lub usługę tej właśnie firmy.

Jak zbudować silny brand marki?

Zastanawiasz się, jak zbudować silny brand? Budowanie silnego brandu marki to nie tylko działania marketingowe, ale przemyślana strategia obejmująca wiele aspektów. Od nazwy firmy po strategię komunikacji, każdy element odgrywa kluczową rolę w tworzeniu spójnego i atrakcyjnego wizerunku marki. Oto kluczowe składowe, które każda firma powinna rozważyć, aby zbudować silny i rozpoznawalny brand.

Nazwa firmy: Wybór odpowiedniej nazwy firmy to kluczowy element brandingu. Nazwa powinna być unikalna, łatwa do zapamiętania i wymówienia. Powinna też odzwierciedlać charakter działalności firmy. Dobra nazwa tworzy pierwsze, często trwałe wrażenie i jest fundamentem świadomości marki.

Misja i wizja firmy: Misja określa cel istnienia firmy, natomiast wizja wskazuje na długoterminowe aspiracje. Te dwie składowe powinny być jasno sformułowane i komunikowane, aby zarówno pracownicy, jak i klienci rozumieli, czym jest firma i dokąd zmierza. W ten sposób branding wspiera budowanie wartości i kultury organizacyjnej.

Identyfikacja wizualna: Skuteczny branding wymaga spójnej i przemyślanej identyfikacji wizualnej, która obejmuje logo, kolory firmowe, typografię i inne elementy graficzne. Identyfikacja wizualna jest wizytówką firmy, która pomaga w budowaniu rozpoznawalności i świadomości marki.

Strategia komunikacji: Branding wymaga zdefiniowania sposobów komunikacji z rynkiem. Obejmuje to ton komunikatów, kanały dystrybucji (media społecznościowe, reklama zewnętrzna, PR, itd.) oraz przekazywane treści. Skuteczna komunikacja buduje i utrwala pozytywny wizerunek marki.

Strategia marketingowa: Strategiczne planowanie działań marketingowych jest niezbędne dla promowania marki i jej produktów/usług. Obejmuje to m.in. reklamę, promocje, działania w mediach społecznościowych oraz inne techniki marketingu cyfrowego.

Doświadczenie klienta: Branding obejmuje również tworzenie pozytywnych doświadczeń klientów na każdym etapie interakcji z marką. Doskonała obsługa klienta, wysoka jakość produktów/usług i spójność doświadczeń są kluczowe dla budowania lojalności klientów i świadomości marki.

Zaangażowanie społeczności: Budowanie społeczności wokół marki poprzez angażowanie klientów i fanów, np. za pośrednictwem mediów społecznościowych, pomaga w budowaniu silnego brandu. Interakcje z klientami, odpowiedzi na ich opinie i tworzenie treści zorientowanych na społeczność wzmacniają relacje z klientami.

Każdy z wymienionych elementów przyczynia się do tworzenia spójnego, rozpoznawalnego i atrakcyjnego brandu marki, który jest kluczowy dla sukcesu w dynamicznym świecie biznesu. Dlatego też planowanie brandingu niezbędnie powinno obejmować wszystkie wymienione punkty.

Branding a tożsamość firmy – jak je połączyć?

Branding jest nieodłącznym elementem budowania tożsamości firmy. O tym, jak firma jest postrzegana, w dużym stopniu decyduje skuteczność jej brandingu. Ważne jest, aby elementy brandingu, takie jak język komunikacji, obraz marki i wartości, były spójne z ogólną tożsamością firmy. Spójność ta ma kluczowe znaczenie, ponieważ pomaga konsumentom łatwiej zrozumieć i zapamiętać markę, co prowadzi do większej świadomości marki i lojalności klientów. Gdy wszystkie elementy brandingu – od wizualnych po komunikacyjne –  są ze sobą zgodne, tworzą one silny, jednolity obraz, który wspiera rozpoznawalność i pozycję marki na rynku. Dlatego też branding i budowanie tożsamości marki powinny być traktowane jako nierozerwalnie powiązane procesy, które wzajemnie się uzupełniają i wzmacniają, tworząc solidną podstawę dla długoterminowego sukcesu firmy.

Różne oblicza brandingu – personal, employer branding i produkt

Branding przybiera różne formy. Najważniejsze z nich to personal branding, employer branding i branding produktu:

●     Personal branding – polega na budowaniu marki osobistej, co jest szczególnie ważne dla przedsiębiorców, freelancerów czy osób publicznych. Przykładem może być ekspert branżowy, który za pomocą mediów społecznościowych i blogów buduje swoją reputację jako lidera myśli. Aby skutecznie rozwijać personal branding, kluczowe jest konsekwentne komunikowanie swoich umiejętności, wartości i unikalnych doświadczeń, a także aktywne uczestnictwo w dyskusjach branżowych.

●     Employer branding – skupia się na tworzeniu wizerunku firmy jako atrakcyjnego pracodawcy. Dobre praktyki w obszarze employer branding obejmują promowanie kultury organizacyjnej, wartości i korzyści, jakie firma oferuje swoim pracownikom. Przykładem może być firma technologiczna, która aktywnie promuje swoje elastyczne warunki pracy i innowacyjne projekty, aby przyciągnąć najlepsze talenty w branży.

●     Branding produktu – dotyczy tworzenia silnego wizerunku konkretnego produktu lub usługi. Tutaj ważna jest identyfikacja wizualna, jakość produktu i jego unikalne cechy. Na przykład luksusowa marka zegarków może używać brandingu produktu, aby podkreślić wyjątkową jakość i ekskluzywność swoich zegarków. Działania w tym obszarze powinny koncentrować się na pokazywaniu korzyści i unikalności produktu, jego historii i sposobu, w jaki wyróżnia się na rynku.

W każdym z omówionych obszarów brandingu istotne jest zrozumienie i spełnianie oczekiwań docelowej grupy odbiorców. Efektywny branding, niezależnie od formy, wymaga spójności, autentyczności i zaangażowania w komunikację z odbiorcami, aby skutecznie budować rozpoznawalność i lojalność.

Czym jest rebranding marki?

Rebranding to proces zmiany wizerunku marki, który jest często stosowany w sytuacjach, gdy firma przechodzi przez znaczące zmiany lub chce odświeżyć swój obraz. Czym jest rebranding w wymiarze praktycznym? To przede wszystkim przemyślana zmiana elementów wizualnych i komunikacyjnych marki, aby lepiej odpowiadała aktualnym celom biznesowym i oczekiwaniom rynku. Proces rebrandingu może być konieczny, gdy firma zmienia kierunek swojej działalności, wprowadza nowe produkty lub usługi, bądź chce poprawić swoje pozycjonowanie na rynku. Wymaga szczegółowej analizy rynku, zrozumienia zmieniających się potrzeb konsumentów oraz zdefiniowania nowego przekazu marki, który będzie spójny z nowymi celami biznesowymi. Istotne jest, aby rebranding nie tylko odświeżył wizerunek marki, ale także wzmacniał jej wiarygodność i wartość w oczach odbiorców. W procesie rebrandingu kluczowe jest również zachowanie elementów, które są cenione przez obecnych klientów, jednocześnie przyciągając nowe grupy odbiorców. Wiąże się to często z koniecznością delikatnego balansowania między zachowaniem dziedzictwa marki a wprowadzaniem innowacji.

Korzyści skutecznego brandingu

Skuteczny branding przynosi wiele korzyści, w tym lepszą rozpoznawalność marki i mocniejszą pozycję na rynku. Dzięki brandingowi firmy mogą lepiej komunikować swoje wartości, skutecznie budować świadomość marki i zwiększać lojalność klientów. Inwestowanie w branding to inwestowanie w długoterminowy sukces firmy. Dodatkowo skuteczny branding pomaga wyróżnić produkt lub usługę na tle konkurencji, co jest nieocenione w zatłoczonym i konkurencyjnym środowisku biznesowym. Poprzez stworzenie unikalnej tożsamości marki, firmy mogą także skuteczniej docierać do swojej grupy docelowej, co przekłada się na wzrost sprzedaży i zysków. Co więcej dobrze zbudowany brand zwiększa zaufanie wśród konsumentów, co jest fundamentem trwałych relacji z klientami oraz pozytywnego wizerunku firmy na rynku.

Ile kosztuje branding?

Koszty brandingu mogą być różne w zależności od wielkości firmy i zakresu planowanych działań. Planowanie brandingu wymaga alokacji środków na takie elementy, jak: projektowanie graficzne, strategia marketingowa, czy działania promocyjne. Ważne jest, aby budżet na branding był przemyślany i dostosowany do celów oraz możliwości firmy. Należy pamiętać, że inwestycje w branding mogą również obejmować koszty związane z badaniami rynku, które są niezbędne do zrozumienia potrzeb i preferencji grupy docelowej. Ponadto koszty mogą wzrosnąć w przypadku wdrażania kampanii w mediach społecznościowych lub tradycyjnych mediach, gdzie cena zależy od wybranych kanałów i zasięgu kampanii. Warto również uwzględnić koszty związane z utrzymaniem spójności brandingu w różnych punktach kontaktu z klientem, co może obejmować aktualizacje strony internetowej i materiałów reklamowych, czy też organizację szkoleń pracowników. Ostatecznie, choć początkowe koszty mogą być znaczące, dobrze zaplanowany i skutecznie wykonany branding może przynieść długoterminowe korzyści, znacznie przewyższające początkowe inwestycje.

Branding to zbiór zorganizowanych działań, niezbędny w przypadku każdej firmy. Niemniej w zależności od wielkości i celów organizacji, przyjmuje inny wymiar. Warto postawić na sprawdzone rozwiązania i fachową wiedzę ekspertów, znających najważniejsze składowe brandingu oraz potrafiących je odpowiednio wdrożyć.

PRZECZYTAJ WPIS
Branding – co to jest i jak go zaplanować?
Czytaj więcej
25.10.2023
Co to jest reklama świetlna i dlaczego warto w nią inwestować?

W dzisiejszych czasach kwestie wizualne odgrywają kluczową rolę w promocji i budowaniu wizerunku marki. W tym kontekście reklama świetlna stanowi jedno z najbardziej efektywnych narzędzi komunikacji, łącząc nowoczesność z funkcjonalnością. Jakie są główne typy reklam podświetlanych i dlaczego warto w nie inwestować? Wyjaśniamy!

 

 

Spis treści:

 

Rodzaje reklam świetlnych – którą wybrać dla swojego biznesu?

Zanim przedstawimy najpopularniejsze rodzaje reklam podświetlanych, pragniemy podkreślić, że w każdym wariancie polegamy na oświetleniu opartym na technologii LED. Dlaczego? Przede wszystkim ze względu na fakt, że diody LED gwarantują jasne i wyraziste światło, skutecznie wyróżniające przekaz reklamowy. Dodatkowo są niezwykle energooszczędne, co przekłada się na niższe koszty eksploatacji i przyjazność dla środowiska.

Reklamy świetlne LED to połączenie estetyki z efektywnością. Przejdźmy teraz do prezentacji najważniejszych reklam świetlnych:

● Kasetony podświetlane – kasetony to reklamy świetlne w formie tablic dwustronnych. Zastosowanie takiej reklamy pozwala na wyeksponowanie grafiki czy logo firmy zarówno we wnętrzach, jak i na zewnątrz.

● Litery podświetlane – wykorzystujące technologię reklam świetlnych LED, litery podświetlane to doskonały sposób, aby wyróżnić swoją markę w przestrzeni publicznej.

● Pylony podświetlane – wysokie, podłużne pylony to konstrukcje montowane przy głównych arteriach komunikacyjnych, ale również w bezpośrednim sąsiedztwie budynków firmowych czy galerii handlowych. Ich głównym celem jest prezentacja reklamy w sposób, który przyciąga uwagę już z daleka. Często pełnią też funkcje informacyjne.

● Szyldy na budynkach – reklamy podświetlane w formie szyldów prezentujących nazwę i logo marki to rozwiązanie powszechne i w przypadku udanego biznesu – niezbędne. Dlatego w dalszej części tekstu szczególną uwagę poświęcimy właśnie tej formie reklamy.

Świetlne reklamy montowane na budynkach – zalety stosowania

Nie bez powodu świetlne reklamy montowane na budynkach spotykamy na każdym kroku. Zalet ich stosowania jest wiele, a należą do nich między innymi:

●     Widoczność – montowane wysoko na fasadach budynków, reklamy te stanowią doskonałe narzędzie komunikacji wizualnej. Dzięki temu, że są dobrze widoczne z daleka, z łatwością przyciągają uwagę przechodniów, kierowców i pasażerów środków komunikacji miejskiej.

●     Profesjonalizm – reklama świetlna na budynku świadczy o nowoczesności marki i jej profesjonalizmie. Znakomicie buduje pozytywny wizerunek firmy, kojarząc ją z innowacją i jakością.

●     Długotrwałość – technologia LED, której używamy, gwarantuje długi okres eksploatacji. Dzięki temu reklamy są trwalsze, rzadziej wymagając napraw czy konserwacji.

●     Elastyczność w projektowaniu – dzięki technologii LED możliwe jest tworzenie kreatywnych i unikalnych projektów, które doskonale wpisują się w architekturę budynku.

Przykładem dobrze wykonanej reklamy świetlnej jest zrealizowany przez nas projekt dla firmy ERGO HESTIA. Napis na obiekcie elegancko kontrastuje z nowoczesną elewacją budynku. Wyraźne, podświetlane czerwonym kolorem litery nazwy firmy tworzą silny i rozpoznawalny wizerunek marki. Dodatek napisu "25 Lat" w stylizowanej, złotej typografii świadczy o doświadczeniu i tradycji firmy, celebrując jej jubileusz ćwierćwiecza na rynku.

Przykładem wysokiej jakości wykonania i przemyślanego projektu jest  również reklama świetlna "MUSIC CLUB PARLAMENT.” Centralnym punktem kompozycji jest okrągły znak z intensywnie czerwoną tarczą, na której wyróżnia się białym kolorem nazwa "PARLAMENT". Na dolnej części znaku dodano również datę "SINCE 2001", co podkreśla długoletnią tradycję i obecność klubu na rynku muzycznym. Otaczający centralny znak napis "MUSIC CLUB" wykonany jest w białej, neonowej czcionce, która doskonale kontrastuje z czerwoną tarczą, dodając całości nowoczesnego i dynamicznego wyglądu. Dzięki temu napis jest doskonale widoczny i czytelny, co zapewne przyciągnie uwagę potencjalnych gości klubu.

Ile kosztuje reklama świetlna?

Nie jest łatwo wskazać konkretną ceną za wykonanie podświetlanej reklamy. Koszt reklamy zależy od wielu czynników, takich jak:

 1. rozmiar
 2. zastosowana technologia
 3. zastosowane materiały
 4. poziom skomplikowania projektu

Warto zaznaczyć, że produkcja reklamy świetlnej to jednorazowy wydatek, niemniej należy uwzględnić również uwzględnić koszt montażu. Lokalizacja montażu może również wpłynąć na cenę, ponieważ trudno dostępne miejsca generują wyższe koszty instalacji. Natomiast dzięki technologii LED eksploatacja jest niemal bezkosztowa, a w każdym razie znacznie tańsza niż w przypadku źródeł światła starszego typu.

Reklama świetlna to łącząca estetykę z funkcjonalnością inwestycja w przyszłość każdego biznesu. Wykorzystując nowoczesne technologie, takie jak LED, można osiągnąć nie tylko zachwycający efekt wizualny, ale również realne oszczędności. Zastanawiając się nad promocją swojej marki, warto rozważyć zastosowanie tej skutecznej formy reklamy. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami naszej oferty w tym obszarze. Oferujemy Reklamy świetlne LED, wykonywane z najlepszych dostępnych materiałów. Dzięki temu możemy zagwarantować skuteczność promocji, a także długotrwałość wykonanej konstrukcji, również w przypadku reklam montowanych na zewnątrz i narażonych na oddziaływanie czynników atmosferycznych.

PRZECZYTAJ WPIS
Co to jest reklama świetlna i dlaczego warto w nią inwestować?
Czytaj więcej
25.10.2023
Dlaczego warto inwestować w profesjonalne oznakowanie budynków?

W świecie pełnym wizualnych bodźców, profesjonalne oznakowanie budynków odgrywa kluczową rolę w zakresie wyróżnienia Twojego biznesu. To nie tylko identyfikator Twojej firmy, ale także wizytówka świadcząca o jej profesjonalizmie. Oznaczenie wejścia do budynku czy też innych elementów często pełni też funkcje informacyjne. Sprawdź, dlaczego warto zainwestować w jakościowe oznakowania.

 

 

Spis treści:

 

Oznakowanie budynków – dlaczego jest tak ważne dla Twojego biznesu?

Oznakowanie budynków nie tylko podnosi rozpoznawalność marki w przestrzeni miejskiej, ale także zwiększa zaufanie klientów, udowadniając profesjonalizm i dbałość o detale. W dobie cyfryzacji, kiedy wiele transakcji odbywa się online, fizyczna obecność marki w postaci dobrze zaprojektowanego oznakowania budynku może być kluczem do wyróżnienia się na rynku. Dodatkowo odpowiednie oznakowanie ułatwia nawigację i poruszanie się po obiekcie.

Profesjonalne oznakowanie budynków przynosi wiele korzyści:

 1. Zwiększenie rozpoznawalności – oznaczenia budynków pomagają wyróżnić Twoje przedsiębiorstwo pośród innych znajdujących się w otoczeniu.
 2. Zaawansowana promocja marki – każda osoba przechodząca obok budynku z atrakcyjnym oznaczeniem, staje się potencjalnym odbiorcą reklamy Twojego biznesu.
 3. Wzrost zaufania do marki – estetyczne, spójne i profesjonalne oznakowanie świadczy o dbałości firmy o każdy detal, co buduje zaufanie ze strony klientów.
 4. Zwiększenie funkcjonalności – oznaczenie wejścia do budynku, numery biur, czy oznakowanie kondygnacji pomagają w orientacji w przestrzeni, ułatwiając odnalezienie się klientom czy dostawcom.

Jak skutecznie projektować oznakowanie budynku?

Aby oznakowanie budynków było skuteczne, trzeba pamiętać o kilku kluczowych aspektach:

Widoczność – dobrze widoczne oznakowanie gwarantuje, że klient lub gość nie będzie miał trudności z odnalezieniem się w przestrzeni. Jeśli potencjalny klient może łatwo zidentyfikować lokalizację Twojego biznesu, rośnie szansa, że odwiedzi on Twoje biuro czy zakład usługowy. Widoczność z pewnej odległości gwarantuje, że Twoja firma jest łatwo rozpoznawalna nawet dla przechodniów czy kierowców znajdujących się w ruchu.

Spójność – spójne oznaczenia budynków buduje markę i zapewnia jednorodność wizerunku firmy. Kiedy wszelkie elementy są ze sobą spójne, tworzą całość, która wydaje się bardziej profesjonalna i zaufana. Dodatkowo jednolite kolory i materiały pomagają w budowaniu rozpoznawalności i utrwalaniu wizerunku w świadomości konsumentów.

Prostota – mimo że atrakcyjne grafiki i wyrafinowane projekty mogą wydawać się kuszące, zwykle lepszym rozwiązaniem jest utrzymanie oznakowania w prostocie. Proste i jasne projekty są łatwiejsze do zrozumienia już przy pierwszym spojrzeniu. Zbyt wiele informacji lub zbyt skomplikowane wzory mogą dezorientować, dlatego w tym przypadku warto pamiętać o zasadzie „mniej znaczy więcej”.

Odporność na warunki atmosferyczne – oznakowanie znajdujące się na zewnątrz jest narażone na różnorodne czynniki atmosferyczne, takie jak deszcz, śnieg, wiatr czy promienie UV. Dlatego też musi być wykonane z materiałów, które nie blakną, nie korodują i nie ulegają zniszczeniu pod wpływem tych czynników. Inwestycja w materiały wysokiej jakości zapewnia, że oznakowanie będzie służyć przez wiele lat, nie tracąc przy tym na estetyce.

Jakie materiały wybrać do oznakowania budynków?

Wybór materiałów do oznakowania budynków powinien zależeć od kilku czynników, takich jak miejsce montażu, funkcja czy budżet. Niemniej nigdy nie należy rezygnować z wysokiej jakości, chcąc uzyskać pożądany efekt marketingowy. Dlatego też tworząc oznaczenia budynków, korzystamy z następujących materiałów:

Dibond i aluminium – materiały te są nie tylko trwałe, ale także odznaczają się eleganckim wyglądem. Aluminium jest lekkie, co ułatwia montaż, a jego połączenie z dibondem zapewnia doskonałą odporność na zniekształcenia oraz korozję.

Stal i mosiądz – są to materiały szlachetne, wyróżniające się wyjątkową elegancją. Ponadto stal nierdzewna jest szczególnie ceniona za swoją odporność na rdzę, podczas gdy mosiądz wprowadza do przestrzeni ciepły, złoty odcień.

Pleksi – dzięki swojej przezroczystości i możliwościom formowania, pleksi oferuje szerokie możliwości projektowe. Materiał ten można bardzo łatwo ciąć, grawerować czy kształtować, co czyni go idealnym do tworzenia unikatowych oznaczeń budynków i nie tylko.

Wydruki wielkoformatowe – szczególny obszar naszej oferty stanowią wydruki wielkoformatowe, tworzone na wiele różnych zapotrzebowań, również jako oznakowania budynków. Umożliwiają one reprodukcję zdjęć, grafik czy tekstów w wysokiej rozdzielczości. Są elastyczne i mogą być stosowane na różnych powierzchniach, od ścian po witryny sklepowe, co sprawia, że są doskonałym rozwiązaniem dla firm chcących wyróżnić się na tle konkurencji.

Odpowiednie oznakowanie budynku to takie, które wyróżnia się nienaganną estetyką i trwałością. Wybierając odpowiednie materiały i dbając o detale, inwestujesz w trwałość i skuteczność swojego przekazu, co w dłuższej perspektywie przekłada się na sukces biznesowy. Pamiętaj, że pierwsze wrażenie można zrobić tylko raz. Profesjonalne oznakowanie pomoże Ci w tym w najlepszy możliwy sposób.

PRZECZYTAJ WPIS
Dlaczego warto inwestować w profesjonalne oznakowanie budynków?
Czytaj więcej
25.10.2023
Montaż reklam - jak się przygotować? Poradnik dla przedsiębiorców

Rozpoczynając przygodę z reklamą zewnętrzną, wiele firm zastanawia się, jak prawidłowo i skutecznie przeprowadzić jej montaż. Ten poradnik ma na celu wskazać kluczowe kwestie, na które warto zwrócić uwagę w kwestii tego procesu, aby reklama służyła przez wiele lat i przynosiła oczekiwane efekty.

 

 

 

Spis treści: 

 

Bezpieczeństwo podczas montażu reklam

Montaż reklam wymaga nie tylko odpowiedniej wiedzy technicznej, ale także świadomości potencjalnych zagrożeń. Kwestia bezpieczeństwa jest tu kluczowa, ponieważ prace często przeprowadza się na dużych wysokościach. Wykonywanie czynności wiele metrów nad ziemią wymaga odpowiednich umiejętności oraz posiadania przez wykonawcę certyfikatu ukończenia stosownego szkolenia. W przypadku prac na wysokościach związanych z montażem reklamy zewnętrznej konieczne jest monitorowanie warunków atmosferycznych. Silny wiatr czy intensywne opady to czynniki stwarzające potencjalne zagrożenie. Z punktu widzenia bezpieczeństwa niezwykle ważny jest również wybór sprawdzonego, niezawodnego sprzętu do montażu reklam. W naszej firmie dbamy o wszystkie wymienione kwestie, przez co ryzyko nieszczęśliwych wypadków jest minimalizowane, a klient może być pewny, że usługa zostanie wykonana z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa.

Dlaczego warto powierzyć montaż reklamy profesjonalistom?

Decydując się na montaż reklam, warto zdać sobie sprawę z jego skomplikowanego charakteru. Profesjonalne firmy, takie jak nasza, dysponują wykwalifikowanym zespołem, który ma odpowiednie doświadczenie i umiejętności. Powierzenie montażu specjalistom gwarantuje przede wszystkim:

Bezpieczeństwo – jak wcześniej wspomniano, montaż reklam na wysokości niesie za sobą  pewne ryzyko. Profesjonaliści mają odpowiednie uprawnienia i wiedzę na temat procedur bezpieczeństwa, co minimalizuje ryzyko wypadków i zagrożeń dla otoczenia. Używając odpowiedniego sprzętu i zabezpieczeń, gwarantują wykonanie prac w najbezpieczniejszy możliwy sposób.

Doświadczenie – nasza firma posiada wieloletnie doświadczenie w montażu reklam na różnych powierzchniach i wysokościach. Oznacza to, że znamy odpowiednie techniki i podejście do różnorodnych wyzwań, jakie mogą się pojawić podczas instalacji. Każdy projekt jest dla nas odrębną historią, a nabyte doświadczenie pozwala nam na elastyczność i dostosowanie się do specyficznych wymagań klienta.

Sprzęt – dysponujemy nowoczesnymi maszynami, narzędziami i technologiami, które umożliwiają sprawny i dokładny montaż reklamy zewnętrznej. Dzięki temu jesteśmy w stanie realizować projekty o wysokim stopniu skomplikowania, zachowując przy tym precyzję i dbałość o detale. Nasz sprzęt jest regularnie serwisowany, co gwarantuje jego niezawodność.

Kompleksowość – oferujemy zarówno montaż, jak i serwis reklam, co oznacza, że nasi klienci mogą liczyć na wsparcie na każdym etapie realizacji projektu. W praktyce oznacza to, że od momentu tworzenia koncepcji, przez montaż, aż po ewentualne naprawy czy konserwacje, jesteśmy dostępni dla naszych klientów, oferując pełen zakres usług związanych z reklamami.

Jakie narzędzia i technologie wykorzystywane są podczas montażu reklamy zewnętrznej?

Montaż reklamy zewnętrznej wymaga zastosowania specjalistycznego sprzętu. W zależności od rodzaju i lokalizacji reklamy korzystamy z różnych narzędzi:

Podnośnik koszowy – umożliwia montaż reklam w miejscach trudno dostępnych, gwarantując jednocześnie bezpieczeństwo pracowników. Jest to często używana maszyna, które pozwala na szybkie i efektywne przemieszczanie się na różne wysokości, zapewniając jednocześnie stabilność.

Sprzęt alpinistyczny – niezbędny w miejscach, gdzie użycie podnośnika jest niemożliwe. Nasi wykwalifikowani alpiniści są w stanie zamontować reklamy w najtrudniejszych warunkach. Wykorzystując specjalistyczne uprzęże, liny i karabinki, sprawiają, że montaż odbywa się w sposób bezpieczny nawet na stromych i nierównych powierzchniach.

Specjalistyczne narzędzia monterskie – przeznaczone do precyzyjnego montażu liter przestrzennych, kasetonów i innych konstrukcji reklamowych. Narzędzia te, takie jak wiertarki, mierniki czy klucze specjalistyczne, umożliwiają precyzyjne mocowanie i dostosowywanie elementów reklamowych, zapewniając ich długotrwałość i estetyczny wygląd.

Serwis reklam – jak dbać o reklamę po jej montażu? Porady konserwacyjne

Aby reklama służyła przez lata i zachowała swój pierwotny wygląd, kluczowa jest jej odpowiednia konserwacja. W ramach serwisu reklam przeprowadzamy między innymi regularne czyszczenie, polegające na usuwaniu kurzu, brudu i innych zanieczyszczeń z powierzchni reklamy. Równie istotne jest sprawdzanie elementów montażowych. Wykonujemy kontrolę mocowania i innych elementów konstrukcyjnych, aby upewnić się, że reklama jest stabilna i bezpieczna. Choć reklamy zewnętrzne są wytrzymałe, mogą ulec uszkodzeniu pod wpływem działania czynników atmosferycznych czy wandalizmu. Dlatego niezbędna bywa również naprawa i wymiana uszkodzonych części, czym oczywiście także się zajmujemy.

Pamiętaj, że prawidłowy montaż i konserwacja reklamy są równie ważne jak jej projekt i przemyślana strategia reklamowa. Dbając o każdy etap procesu, z pewnością osiągniesz sukces na rynku i przyciągniesz uwagę potencjalnych klientów. Skorzystanie w tym obszarze z usług profesjonalistów to inwestycja, która przyniesie korzyści w dłuższej perspektywie.

PRZECZYTAJ WPIS
Montaż reklam - jak się przygotować? Poradnik dla przedsiębiorców
Czytaj więcej
20.09.2023
Litery przestrzenne – zalety i zastosowania w promocji biznesu

W dzisiejszym dynamicznie rozwijającym się świecie reklamy przedsiębiorstwa poszukują nowatorskich i skutecznych sposobów promocji. Litery przestrzenne stają się jednym z kluczowych elementów tej ewolucji, oferując unikalny sposób komunikacji z potencjalnymi klientami. Dzięki ich trójwymiarowej formie, możliwościom personalizacji oraz efektywnemu podświetleniu, zyskują coraz większe uznanie wśród marketerów. Sprawdź, czym są litery przestrzenne i poznaj dokładnie ich główne zalety.

 

Spis treści: 

 

Czym są litery przestrzenne?

Litery przestrzenne, niekiedy określane mianem liter blokowych, czy też 3D, stanowią dynamiczną, innowacyjną formę komunikacji wizualnej. Są to konstrukcje do stosowania we wnętrzach, jak i na zewnątrz. Głównym ich zadaniem jest wyraźna ekspozycja napisu, stanowiącego najczęściej nazwę marki.

Litery 3D przyciągają wzrok i pozwalają marce wyróżnić się w gęstym środowisku reklamowym. Tworzone są z różnorodnych materiałów, takich jak stal nierdzewna, akryl czy PVC, co umożliwia osiągnięcie pożądanej tekstury i wykończenia – od matowego po błyszczące. Odpowiednie projektowanie liter przestrzennych może nadać im eleganckiego, nowoczesnego lub nawet industrialnego charakteru, w zależności od potrzeb marki. Możliwość zastosowania różnego rodzaju podświetlenia, takiego jak LED czy neon, nie tylko umożliwia widoczność przez całą dobę, ale także pozwala na tworzenie efektów świetlnych, dostosowując komunikat do danej sytuacji lub promocji.

Zalety korzystania z liter przestrzennych

Litery przestrzenne stają się coraz popularniejsze w świecie reklamy. Nie tylko gwarantują widoczność marki, ale też podnoszą jej prestiż i rozpoznawalność wśród szerokiej publiczności. Poniżej prezentujemy kluczowe zalety zastosowania tego rozwiązania w promocji biznesu.

●     Widoczność i rozpoznawalność – trójwymiarowa struktura liter przestrzennych sprawia, że są one łatwo zauważalne, nawet w miejskich przestrzeniach, gdzie konkurencja reklamowa jest znaczna. Opcja podświetlenia dodatkowo wzmaga ich atrakcyjność, czyniąc markę widoczną nawet w nocy lub w trudnych warunkach atmosferycznych.

●     Prestiż i profesjonalizm – inwestycja w litery przestrzenne świadczy o zaawansowanym podejściu firmy do marketingu. Wykorzystanie takiej formy reklamy podkreśla ambicje marki, jej nowoczesność i chęć wyróżnienia się na tle konkurencji.

●     Długa żywotność – dobrej jakości litery przestrzenne, wykonane z materiałów odpornych na warunki atmosferyczne, takich jak stal nierdzewna czy akryl, mogą służyć przez wiele lat bez konieczności wymiany czy renowacji.

●     Wszechstronność – litery przestrzenne to możliwość szerokiego zakresu personalizacji. Wybór materiału, kształtu, koloru, czy rodzaju podświetlenia umożliwia tworzenie unikalnych kompozycji, idealnie oddających charakter i wartości marki. Dzięki temu każda firma może stworzyć rozwiązanie dostosowane do własnych potrzeb i wizji.

Materiały i technologie produkcji

Wybór odpowiedniego materiału do produkcji liter przestrzennych jest kluczowym krokiem w procesie projektowania reklamy. Decyduje nie tylko o wyglądzie liter, ale także o ich trwałości, funkcjonalności i kosztach produkcji. Poniżej przedstawiamy najpopularniejsze materiały i technologie wykorzystywane w branży, które gwarantują wysoką jakość i spektakularne efekty wizualne.

●     Aluminium – jest to jeden z najpopularniejszych materiałów stosowanych w produkcji liter przestrzennych. Jego lekkość i wytrzymałość czynią go idealnym do tworzenia dużych konstrukcji, które nie obciążają fasad budynków. Dzięki możliwości łatwej obróbki aluminium można formować w dowolne kształty, a także malować na każdy kolor, dopasowując do identyfikacji wizualnej marki.

●     Pleksi (polimetakryl metylu) – znane również jako akryl, to przezroczysty lub barwiony materiał, doskonale rozpraszający światło. Jego główna zaleta to możliwość tworzenia efektownych liter podświetlanych, które prezentują się niezwykle nowocześnie.

●     Stal – jest to materiał dla tych, którzy szukają maksymalnej trwałości i solidności. Stalowe litery przestrzenne są odpornie na korozję i uszkodzenia mechaniczne, co czyni je idealnym wyborem do stosowania w miejscach o dużym natężeniu ruchu, takich jak centra handlowe czy stacje metra. Często są też wykorzystywane tam, gdzie warunki atmosferyczne stanowią szczególnie duże wyzwanie, np. w rejonach przybrzeżnych.

●     Podświetlenie LED – technologia LED przyniosła rewolucję w zakresie podświetlania liter przestrzennych. Diody LED charakteryzują się długą żywotnością, nawet do kilkudziesięciu tysięcy godzin pracy, przy zachowaniu wysokiej efektywności świetlnej. Dodatkowo diody LED są energooszczędne, co przekłada się na niskie koszty eksploatacji. Istnieje też możliwość regulacji koloru i intensywności światła, co pozwala na dynamiczne i kreatywne prezentowanie marki.

Litery przestrzenne to nie tylko estetyczne i efektywne narzędzie reklamy, ale także inwestycja w długotrwałą rozpoznawalność marki. Dzięki ich wszechstronności, trwałości oraz zdolności przyciągania uwagi, stanowią kluczowy element nowoczesnej identyfikacji wizualnej przedsiębiorstwa. W erze, w której walka o uwagę konsumenta jest wyjątkowo intensywna, wybór liter przestrzennych może okazać się kluczowym krokiem w kierunku wyróżnienia marki na rynku.

PRZECZYTAJ WPIS
Litery przestrzenne – zalety i zastosowania w promocji biznesu
Czytaj więcej
20.09.2023
Co to są kasetony reklamowe?

Współczesny świat reklamy oferuje wiele narzędzi promowania marki, produktów i usług. Jednym z nich, od lat zachowującym swoją popularność i skuteczność, jest kaseton reklamowy. To właśnie kasetony stają się często pierwszym kontaktem potencjalnego klienta z marką. Warto więc wyjaśnić, czym dokładnie są kasetony reklamowe i dlaczego cieszą się tak dużym zainteresowaniem przedsiębiorców?

 

 

Spis treści: 

 

Kasetony reklamowe – definicja

Kasetony reklamowe to specjalistyczne konstrukcje, mające na celu skuteczne przekazanie komunikatu reklamowego. Istotą ich działania jest połączenie estetycznej formy z praktycznym zastosowaniem. Konstrukcja ta to napis, czasami znak graficzny, i opcjonalne podświetlenie. Zaletą kasetonów jest ich wyrazistość oraz zdolność do przyciągania uwagi potencjalnych klientów.

Kasetony są zbudowane z ramy, która stanowi podstawę konstrukcji oraz odpowiednio naciągniętej powierzchni z grafiką. Materiały używane do ich produkcji muszą być wytrzymałe na różne warunki atmosferyczne, ponieważ kasetony zwykle są stosowane na zewnątrz, między innymi jako znaki informujące o obecności w danym miejscu konkretnej placówki handlowej czy usługowej. Nowoczesne technologie, takie jak podświetlenie LED, pozwalają na równomierne rozproszenie światła na całej powierzchni kasetonu, co zwiększa jego widoczność zarówno w ciągu dnia, jak i po zmroku.

Zalety stosowania kasetonów reklamowych

Reklama tradycyjna wciąż pozostaje niezastąpiona, a kasetony reklamowe należą do jej najefektywniejszych narzędzi. Poniżej przedstawiamy kluczowe zalety ich stosowania:

●     Atrakcyjność wizualna – kasetony reklamowe, dzięki swojej estetyce i designowi, skutecznie przyciągają uwagę potencjalnych klientów. Zastosowanie podświetlenia LED nie tylko podkreśla treść reklamy, ale też sprawia, że jest ona widoczna zarówno w ciągu dnia, jak i w nocy.

●     Wielofunkcyjność – kasetony nie służą wyłącznie promocji. Poza funkcją reklamową odgrywają ważną rolę w orientacji przestrzennej, pomagając klientom zlokalizować daną firmę czy punkt usługowy.

●     Energooszczędność – nowoczesne technologie, z których korzystają kasetony reklamowe, takie jak oświetlenie LED, to gwarancja niższych rachunków za energię.

●     Trwałość – kasetony reklamowe, wykonane z wysokiej jakości materiałów, są projektowane tak, aby służyć przez długie lata. Odporność na działanie czynników atmosferycznych, takich jak deszcz czy promienie UV, sprawia, że kasetony zachowują swój pierwotny wygląd i funkcjonalność przez wiele lat.

●     Łatwość w konserwacji i użytkowaniu – kolejnym atutem kasetonów jest ich prostota obsługi. Są niemal bezobsługowe, co sprawia, że stanowią idealne rozwiązanie dla przedsiębiorców, którzy chcą skupić się na swoim biznesie, a nie na ciągłej konserwacji i naprawie reklam.

Rodzaje kasetonów reklamowych

Istnieje wiele rodzajów kasetonów, które różnią się między sobą m.in. formą, zastosowaniem czy technologią podświetlenia. Do najpopularniejszych należą:

●     Kasetony jednostronne – najczęściej montowane na ścianach budynków.

●     Kasetony dwustronne – idealne do montażu na słupach czy konstrukcjach wolnostojących.

●     Kasetony z podświetleniem LED – posiadają diody LED zapewniające równomierne i intensywne podświetlenie.

●     Kasetony bez podświetlenia – stosowane tam, gdzie nie jest wymagane dodatkowe oświetlenie.

Kroki do zaprojektowania efektywnego kasetonu reklamowego

Projektowanie kasetonu reklamowego to nie tylko kwestia estetyki, ale przede wszystkim skutecznej komunikacji z potencjalnymi klientami. Dobrze zaprojektowany kaseton potrafi przyciągnąć uwagę, zwiększyć rozpoznawalność marki i stać się istotnym elementem strategii marketingowej firmy. Aby osiągnąć ten cel, warto uwzględnić kilka kluczowych aspektów, które omawiamy poniżej.

Wybór odpowiedniego rozmiaru i lokalizacji

Aby kaseton był skuteczny, musi być dobrze widoczny. Należy zastanowić się, gdzie zostanie umieszczony i dostosować jego rozmiar do danego miejsca. Ważne jest, aby lokalizacja była dobrze widoczna z głównych dróg czy ścieżek komunikacyjnych. Dodatkowo zastanówmy się nad tym, czy kaseton ma przyciągać uwagę pieszych, czy kierowców – to wpłynie na ostateczny wybór jego rozmiaru i designu.

Projektowanie grafiki i tekstu

Grafika i tekst powinny być czytelne i przyciągać uwagę. Warto zainwestować w profesjonalne projekty, harmonijnie współgrające z identyfikacją wizualną marki. Treść tekstu powinna być zwięzła, a jednocześnie przekazywać kluczowe informacje o ofercie czy marce. Unikajmy nadmiaru informacji – kaseton ma za zadanie przyciągnąć uwagę, a nie przytłoczyć potencjalnego klienta.

Zastosowanie odpowiednich kolorów i czcionek

Kolory i czcionki mają kluczowe znaczenie w komunikacji wizualnej. Warto wybrać kontrastujące barwy, które zapewnią proste odczytanie treści, a jednocześnie będą oddawać charakter marki. Wybór czcionki powinien być uzależniony od tego, co chcemy przekazać – czy to ma być coś formalnego, czy raczej luźnego. Pamiętajmy także, aby kolory i czcionki były spójne z ogólną identyfikacją wizualną firmy.

Kasetony reklamowe, choć mogą wydawać się prostymi narzędziami marketingowymi, skrywają w sobie całą gamę możliwości, które pozwalają skutecznie dotrzeć z komunikatem do szerokiej grupy odbiorców. Dzięki ich różnorodności, trwałości oraz atrakcyjności wizualnej, stanowią doskonałe rozwiązanie dla firm pragnących wyróżnić się na tle konkurencji.

PRZECZYTAJ WPIS
Co to są kasetony reklamowe?
Czytaj więcej
20.09.2023
Co to jest pylon reklamowy?

Pylony reklamowe stały się integralną częścią krajobrazu wielu miast i aglomeracji miejskich. Te imponujące, a przede wszystkim skuteczne struktury nie tylko skutecznie przyciągają uwagę potencjalnych klientów, ale również służą jako punkty orientacyjne w zatłoczonej przestrzeni miejskiej. Czym tak właściwie są pylony, czym różnią się od klasycznych nośników reklamowych i jakie są ich główne zalety? Na te i wiele innych pytań odpowiadamy poniżej.

 

 

Spis treści: 

 

Jak pylony różnią się od innych nośników reklamowych?

Pylony reklamowe to wolnostojące konstrukcje, które różnią się od tradycyjnych nośników reklamowych. W przeciwieństwie do billboardów czy banerów są trwałymi i stałymi elementami przestrzeni miejskiej. Ich celem jest nie tylko reklama, ale również informowanie klientów o lokalizacji konkretnej firmy lub kompleksu przedsiębiorstw. Pylony to konstrukcje o określonej budowie, wyróżniające się niewielką szerokością i znaczną wysokością. Ważną cechą pylonów reklamowych jest ich wielkość i trójwymiarowość, która pozwala na eksponowanie marki czy logo z kilku stron jednocześnie, co jest nieosiągalne dla tradycyjnych, płaskich nośników reklamowych.

Zalety wykorzystania pylonów reklamowych

Pylony reklamowe to wielofunkcyjne konstrukcje skuteczne w zakresie reklamy, sprawdzające się też w zakresie wypełniania funkcji informacyjnej. Oto kilka kluczowych zalet tych konstrukcji.

●     Widoczność – dzięki swojej wielkości i podświetleniu pylony są doskonale widoczne zarówno w ciągu dnia, jak i w nocy. Ich dominująca postura sprawia, że trudno nie zauważyć tych konstrukcji i widniejących na nich komunikatów.

●     Trwałość – pylony, wykonane z wysokiej jakości materiałów, takich jak stal i aluminium, są niezwykle odporne na warunki atmosferyczne. Dodatkowe powłoki antykorozyjne oraz specjalne techniki malowania sprawiają, że nie blakną i nie rdzewieją przez wiele lat.

●     Funkcja informacyjna – pylony nie tylko skutecznie reklamują. Ich duży format i lokalizacja sprawiają, że są idealnym nośnikiem informacji wskazującym drogę do konkretnego miejsca, czy to sklepu, biura, czy innego punktu usługowego. W wielu przypadkach stają się one nieocenionym punktem orientacyjnym dla klientów szukających konkretnego miejsca w zatłoczonym środowisku miejskim.

●     Estetyka – eleganckie i nowoczesne pylony dodają charakteru przestrzeni miejskiej. Ich starannie zaprojektowane formy oraz możliwość dostosowania do indywidualnych potrzeb klienta sprawiają, że mogą stać się prawdziwą ozdobą miejsca, w którym się znajdują.

Zastosowania pylonów reklamowych w praktyce

Pylony reklamowe, będące ważnym elementem krajobrazu miejskiego i nie tylko, pełnią szereg różnorodnych funkcji. Poprzez swoją dominującą posturę i widoczność, stają się nieocenionym narzędziem w komunikacji z klientami. Sprawdź, w jakich przykładowych miejscach można skutecznie wykorzystać pylonu:

●     Kompleksy handlowe i biurowe – pylony pełnią ważną funkcję informacyjną dla klientów i kontrahentów odwiedzających duże kompleksy handlowe czy biurowce. Nie tylko wskazują, które firmy działają w danym budynku, ale również mogą prezentować promocje i wydarzenia oraz stanowić drogowskazy.

●     Stacje benzynowe – na stacjach benzynowych pylony nie tylko prezentują markę i logo stacji, ale też pełnią kluczową funkcję informacyjną dotyczącą cen paliw. Dzięki ich wyrazistości i czytelności, kierowcy mogą szybko zorientować się w aktualnych cenach.

●     Parki biznesowe – w obiektach takich jak parki biznesowe, gdzie często działają dziesiątki firm, pylony stają się nieocenionym narzędziem nawigacyjnym. Prezentując logo i nazwy firm, ułatwiają odnalezienie się w skomplikowanym krajobrazie korporacyjnym.

●     Lotnictwo – na lotniskach pylony mogą wskazywać drogę do różnych terminali, stref odbioru bagażu, czy wypożyczalni samochodów, wspomagając w ten sposób nawigację pasażerów.

●     Instytucje edukacyjne – uniwersytety, kolegia czy szkoły mogą korzystać z pylonów w celu wskazywania lokalizacji kampusów, budynków wydziałowych czy innych ważnych miejsc w obrębie instytucji.

Montaż, konserwacja i pielęgnacja pylonów reklamowych

Prawidłowy montaż pylonu jest kluczem do jego długotrwałego i bezproblemowego funkcjonowania. Kluczową kwestią jest odpowiednie przygotowanie terenu pod pylon, w tym zabezpieczenie gleby oraz właściwe osadzenie konstrukcji, aby zapewnić jej stabilność, nawet w przypadku silnych wiatrów czy występowania innych ekstremalnych warunków atmosferycznych.

Choć pylon po zainstalowaniu jest praktycznie bezobsługowy, warto przeprowadzać regularne przeglądy techniczne. Zadaniem specjalistów jest sprawdzenie integralności konstrukcji, stanu połączeń oraz ewentualnych śladów korozji czy innych uszkodzeń. W przypadku pylonów podświetlanych konieczne jest również monitorowanie systemu oświetlenia oraz wymiana ewentualnie przepalonych źródeł światła.

Aby pylon przez lata prezentował się estetycznie, wymaga on regularnego czyszczenia. Zanieczyszczenia takie jak kurz, ptasie odchody czy osad z deszczu mogą wpłynąć na czytelność przekazu reklamowego. Dlatego zaleca się stosowanie specjalistycznych środków czyszczących, które nie tylko skutecznie usuwają brud, ale też nie uszkadzają powierzchni pylonu.

W dobie szybko ewoluującej technologii i stałego poszukiwania nowatorskich rozwiązań w zakresie reklamy, pylony wciąż utrzymują swoje miejsce na rynku, jako jedne z najbardziej efektywnych i wydajnych nośników komunikatów. Poza funkcją promocyjną pełnią też funkcje informacyjne. Dzięki ich wielofunkcyjności, trwałości oraz estetyce, stanowią niezastąpioną wartość dla przedsiębiorstw i instytucji, chcących skutecznie dotrzeć do szerokiego grona odbiorców.

PRZECZYTAJ WPIS
Co to jest pylon reklamowy?
Czytaj więcej
08.08.2023
Reklamy outdoorowe - rodzaje nośników, formy i przykłady

Każdego dnia widzisz je na ulicach, elewacjach, przeszkleniach czy na przystankach autobusowych. Reklamy outdoorowe, bo o nich mowa, są wszędzie. Przykuwają uwagę, wzbudzają ciekawość i budują rozpoznawalność marki. Dziś mają jeszcze wyższą jakość ze względu na zaawansowane technologie wykorzystywane do ich produkcji.

 

 

 

Spis treści: 

 

Reklama zewnętrzna co to?

Reklamy outdoorowe to forma promocji marki, produktu czy usługi prezentowane na zewnątrz budynków. Mogą imitować ruch lub zmieniać pokazywaną, uwzględniając porę dnia czy natężenie ruchu.

W przestrzeni publicznej reklamy outdoor występują jako:

Różnorodne formy prezentacji treści mają związek z miejscem ulokowania reklamy. Niektóre z nich są dopasowane do ruchu pieszych i zajmują niewiele miejsca. Inne umieszcza się jako pozycje wielkoformatowe, by pasażerowie aut i transportu miejskiego mogli dokładnie zaobserwować markę i ofertę.

Wykorzystaj potencjał reklamy zewnętrznej i zwiększ swoje wyniki marketingowe

Każda reklama ma podobny cel – wzbudzić w odbiorcy określone zachowanie. Może ono polegać na podniesieniu zaufania do marki, zwiększeniu rozpoznawalności firmy czy po prostu wyboru określonego produktu/usługi. Wcześniejsze określenie priorytetów związanych z kampanią wpłyną na to, jakie formy reklamy zewnętrznej wybierzesz.

Dlaczego reklama zewnętrzna jest tak skuteczna i kiedy może spełnić swoje zadanie?

 1. Reklamy outdoorowej nie da się zablokować. W przeglądarkach internetowych istnieją programy do blokowania treści reklamowych. Natomiast dobrze ulokowana reklama zewnętrzna nie może być zablokowana żadnym programem czy innym narzędziem. To oznacza pełną widoczność w różnych warunkach i sytuacjach.
 2. Reklama zewnętrzna ma duży zasięg. Każdego dnia jest w stanie dotrzeć do mnóstwa odbiorców w centrach handlowych, ciągach komunikacyjnych, na ulicach czy w środkach transportu. To oznacza tysiące osób każdego dnia, które widzą daną reklamę.
 3. Wzmocnienie świadomości marki/produktu/usługi. Reklamy w sieci szybko się zmieniają, natomiast nośniki zewnętrzne na dłużej pozostają w przestrzeni publicznej. To powoduje mocniejsze przywiązanie do oferty i zwiększenie prawdopodobieństwa skorzystania z niej.
 4. Dobra widoczność reklam outdoorowych. To kolejny powód, by wybrać reklamy outdoor. Jaskrawe kolory, podświetlenie i dodatkowe efekty wizualne skutecznie zwiększają widoczność i przyciągają uwagę.
 5. Dotarcie do lokalnego rynku. Zwłaszcza początkujące firmy lub podmioty działające na rynku lokalnym mogą zyskać bardzo dużo dzięki reklamie zewnętrznej.

Reklama na wiacie

Rodzaje reklamy zewnętrznej (outdoorowej)

Wśród reklam zewnętrznych nie ma skuteczniejszych i gorszych – każdy typ ma swoje określone zadanie. Wykorzystuje się go w ściśle wyznaczonych sytuacjach, porach i lokalizacjach. Na przykładach widać, jak oddziałuje na odbiorców reklama zewnętrzna. Rodzaje takiej skutecznej promocji umieściliśmy poniżej.

Litery przestrzenne

To jedna z nowocześniejszych i skuteczniejszych form reklamy outdoorowej. Dlaczego? Po pierwsze przyciągają uwagę swoja oryginalnością. Zwykle występują w formie znaków 3D, logotypy przestrzenne i litery reklamowe. Niemal zawsze są podświetlane, co wymaga zastosowania oświetlenia LED. Rzadziej stosuje się do tego neony. Litery przestrzenne mogą przybrać wariant elegancki, który jest idealnym odwzorowaniem logotypu. Inne, wielobarwne rodzaje, są świetne do podkreślenia oryginalności. To przekłada się na rozpoznawalność i łatwość przyciągania uwagi.

Pylony reklamowe

Kolejna bardzo dobra forma prezentowania treści. Takie nośniki reklamy zewnętrznej zbudowane są w formie wolnostojących konstrukcji 3D, które prezentują logotyp, aktualną ofertę lub eksponują kilka różnych reklam. Ich charakter może różnić się w zależności od zamierzonego celu. Jednak wszystkie dostępne formy mają wspólne cechy, czyli:

 • widoczność;
 • estetykę;
 • wielofunkcyjność;
 • lokalizację firmy;
 • trwałość na warunki atmosferyczne.

Taki rodzaj reklamy outdoorowej występuje w 3. rodzajach – jako pylony, witacze i totemy.

Kasetony przestrzenne

Jeśli interesuje nas każda reklama zewnętrza, przykłady nie mogą ominąć kasetonów przestrzennych. To płaskie typy prezentowania treści marketingowych, które stosuje się na zewnątrz budynków. Do ich skonstruowania potrzebna jest podstawa w formie drewna, aluminium czy tworzywa sztucznego. Umieszcza się je na fasadach budynków czy elementach wolnostojących. Korzystanie z nich wiąże się z następującymi zaletami:

 • poprawę widoczność marki/produktu/usługi;
 • zapewnienie wielofunkcyjności;
 • trwałość na warunki zewnętrze;
 • możliwość zmieniany prezentowane na nich treści;
 • ekonomiczność reklamy;
 • większa widoczność przez dodanie oświetlenia.

 

Reklamy świetlne

To zupełnie inny rodzaj reklamy outdoor. Może występować w wielu formach i kształtach, ale jej głównym elementem jest podświetlenie. Najczęściej generowane jest przez światła LEDowe. Taka konstrukcja powoduje, że reklamy świetlne są:

 • widoczne z dużej odległości;
 • interesujące dla większej grupy odbiorców;
 • nowoczesne;
 • skuteczne o każdej porze dnia i nocy;
 • odporne na zmieniające się warunki atmosferyczne;
 • łatwe do połączenia z innymi formami reklamy.

 

Nośniki reklamy zewnętrznej (outdoorowej) - wybierz najlepsze rozwiązanie dla swojej marki

Dla przedsiębiorców prowadzących sklep, kantor, restaurację, czy salon fryzjerski reklama zewnętrza jest podstawą rozpoznawalności. Wybierają je też właściciele stacji benzynowych, zakładów produkcyjnych czy serwisów elektronarzędzi. Chociaż reklamy outdoorowe są uniwersalne, konieczne jest stworzenie takiego formatu, który będzie spójny z przekazywaną treścią i ofertą.

Jakie sposoby promocji możesz wybrać do określonego celu?

 • litery przestrzenne – to idealny sposób na oznaczenie wejścia do lokalu. Sprawdzają się zwłaszcza w przypadku restauracji, kawiarni, pubów, czy innych punktów gastronomicznych. Są estetyczne i jednocześnie przyciągają uwagę.
 • kasetony reklamowe – sprawdzają się do lokalizowania siedziby firmy i wejścia do niej. W odróżnieniu od liter przestrzennych stosuje się je znakowania lokali usługowych, sklepów i salonów. Mogą występować nie tylko na powierzchniach zewnętrznych, ale też wewnątrz obiektów np. w centrach handlowych.
 • pylony – dzięki pylonom możesz prezentować nie tylko logo swojej firmy czy oznaczać jej lokalizację. Pylony jako reklama outdoor sprawdzi się do prezentowania aktualnej oferty, promocji czy cen głównych produktów. Idealny przykład to totemy na stacjach benzynowych.
 • reklamy świetlne – ta forma reklamy jest świetna przy wyróżnieniu się spośród konkurencji. Wybierane są wtedy, gdy właścicielowi zależy na pokazaniu nazwy czy logotypu marki 24h/dobę. Cechują się elegancją i efektywnością, dlatego można je zastosować też do budowania świadomości marki.
 • plakaty – wybierane są do zwiększania zaufania odbiorców do firmy lub produktu. Przechodnie poznają treści graficzne i tekst wciągach komunikacyjnych i tam, gdzie mogą się zatrzymać np. na przystankach autobusowych. Plakaty wybierane są też do informowania o akcjach, promocjach i specjalnych ofertach.
 • billboardy – ze względu na ich wielkość umieszcza się je przy drogach o zwiększonym ruchu. Są widoczne ze znacznej odległości i sprawdzają się gdy chcesz przedstawić aktualne promocje szerszej liczbie odbiorców.

Reklama świetlna outdoor

Zaskocz swoich odbiorców - innowacyjne podejście do reklamy outdoorowej

Jak wspomniano na wstępie, reklama outdoor rozwija się bardzo dynamicznie. Dzisiaj nośniki elektroniczne wychodzą poza budynki i stają się nową generacją promocji. Wśród najciekawszych opcji dostępnych teraz możesz skorzystać z:

 • ekranów LCD – częściej zmieniające się animacje i wideo zwiększają zainteresowanie i przyciągają uwagę wszystkich odbiorców.
 • monitory interaktywne – reklama wychodząca do przechodnia, która pozwala na ingerowanie w wyświetlaną treść. Jeszcze mocniej angażuje i podnosi poziom zainteresowania treścią.
 • geolokalizacja – to jedna z opcji, która służy do zmiany prezentowanej treści pod różnych kontem. Reklama może prezentować ofertę dopasowaną pod kątem rodzaju odbiorcy, pory dnia czy lokalizacji.
 • reklama ze sztuczną inteligencją (AI) – na podstawie uczenia maszynowego i sieci neuronowych sztuczna inteligencja w reklamach pozwala pokazywać treści skuteczniej pod kątem każdego odbiorcy.

 

Jak zaprojektować skuteczną reklamę zewnętrzną (outdoorową)?

Kluczowe jest wykorzystanie dostępnych metod prezentowania treści na reklamach outdoorowych i dopasowanie ich do oczekiwane rezultatu. Jednak jest jeden czynnik, który spaja wszystkie inne związane z projektowaniem Twojej reklamy. Chodzi o estetykę i profesjonalizm. Nawet najlepszy projekt wykonany bez dbałości o detale i z wątpliwej jakości materiałów szybko przestaje osiągać swój cel. Co więcej, często odbiorca przestaje pozytywnie kojarzyć firmę lub produkt, gdy widzi nieestetyczny plakat czy kaseton.

Aby to osiągnąć, koniecznie rozpocznij współpracę z profesjonalistami. Zapewnią Ci nie tylko świetnie wykonany projekt, ale też podpowiedzą, jak dotrzeć do większej liczby odbiorców.

 

Powiązane artykuły: 

PRZECZYTAJ WPIS
Reklamy outdoorowe - rodzaje nośników, formy i przykłady
Czytaj więcej
12.07.2023
Reklama wizualna jako kluczowy element skutecznej strategii marketingowej

Czy dobry produkt obroni się sam? Obecnie trudno wyobrazić sobie sytuację, w której marka przebija się do masowej świadomości bez odpowiednio stargetowanej i przemyślanej reklamy. Dlatego z roku na rok firmy przeznaczają coraz więcej środków na działania promocyjne, które budują rozpoznawalność marki i pomagają jej zdobywać nowych klientów. Jaką rolę w strategii marketingowej firmy odgrywa reklama wizualna? W jaki sposób może wpłynąć na sukces firmy? Podpowiadamy!

 

 

Spis treści:

 

Co to jest reklama wizualna? Krótka definicja

Reklama wizualna, jak sama nazwa wskazuje, oddziałuje przede wszystkim na zmysł wzroku. Projektanci tego typu reklam wykorzystują więc elementy graficzne, kolorystykę czy podświetlenie, żeby tworzyć jeszcze skuteczniejsze komunikaty reklamowe.

Reklama wizualna to pojęcie, które dotyczy zarówno przekazu zamieszczanego w sieci, jak i w przestrzeni publicznej. Są to więc zarówno banery internetowe, jak i tablice reklamowe, kasetony, pylony (witacze), neony czy litery przestrzenne. W poniższym tekście skupimy się na elementach wspierających marketing offline. W czasach, gdy tak wiele się mówi o konieczności reklamowania się w sieci, warto pamiętać, że obie formy promocji marki mogą przynieść doskonałe efekty, o ile zostały odpowiednio zaplanowane.

Dlaczego reklama wizualna jest tak istotna?

Osoby specjalizujące się w neuromarketingu, czyli dziedzinie nauki zajmującej się badaniami psychofizjologii człowieka w kontekście reklamy, przekonują, że ludzki mózg dużo łatwiej zapamiętuje obraz niż tekst. Wykorzystując formę wizualną, można więc skuteczniej docierać do odbiorców z komunikatem.

Kolejną zaletą reklamy wizualnej jest możliwość szybkiego dotarcia do masowego odbiorcy i wywołania u niego określonych emocji. Nie zawsze pozytywnych! Niektóre marki świadomie posługują się kontrowersyjnym językiem i szokującymi obrazami, żeby jeszcze szybciej zbudować rozpoznawalność. Taka strategia zawsze jest jednak obarczona większym ryzykiem. Można ją porównać do świecy, którą można błyskawicznie zapalić, ale równie szybko zgasić. Dlatego przy tworzeniu strategii reklamowej, warto dobrze przemyśleć wszystkie za i przeciw i zastanowić się, jakie emocje ma budzić nasza marka, a także, z czym chcemy być kojarzeni.

Konsekwentne zachowywanie spójności wizualnej we wszystkich kanałach komunikacji pomaga budować rozpoznawalność marki. Dlatego w projekcie reklamy wizualnej kluczowe jest m.in. zachowanie tej samej kolorystyki, wzorów czy motywów we wszystkich elementach identyfikacji wizualnej.

Reklama wizualna w dzielnicy mieszkalnej

W jaki sposób dobrze zaprojektowana reklama wizualna wpływa na sukces marki?

1.     Pozwala wyróżnić firmę na tle konkurencji

Współcześni konsumenci mogą wybierać spośród setek produktów o podobnych właściwościach. Mają także dostęp do szerokiej bazy usług. To sprawia, że walka o klienta jeszcze nigdy nie była tak zacięta. Którą restaurację wybierze klient? Taką, która ma zabawny neon nad drzwiami lub ciekawe logo, widoczne z daleka dzięki podświetleniu, czy taką, która ma tradycyjny szyld, zlewający się z kolorem elewacji? Reklama wizualna w przestrzeni publicznej to jeden ze sposobów, żeby zaznaczyć swoją odrębność. Unikalny design, kreatywna grafika czy zastosowanie innowacyjnych technologii podświetlenia to elementy, które pozwalają wyróżnić firmę na tle konkurencji.

2.     Przekazuje wartości marki i kreuje pozytywny wizerunek firmy

Reklama wizualna może być źródłem informacji o firmie. Za pomocą takich elementów jak kolorystyka, obrazy, kompozycja czy styl informuje o wartościach marki. Ozdobne litery na szyldzie złotnika mogą sugerować duży nacisk na dbałość o szczegóły i skrupulatność. Z kolei minimalistyczne logo pracowni fotograficznej może wskazywać na styl pracy fotografa, który stawia na naturalne kadry. Zielony kolor i ornamenty roślinne w reklamie restauracji będą wskazywać na  roślinne menu. Dzięki temu każda osoba, która spojrzy na szyld, zacznie budować w głowie pewien obraz marki, na długo przed tym, zanim podejmie decyzję o zakupie produktów lub skorzystaniu z usług.

3.     Zwiększa świadomość marki i jej rozpoznawalność

Kontakt z reklamą wizualną w przestrzeni publicznej jest zazwyczaj krótki, ale powtarzalny. Potencjalni klienci mijają szyld sklepu czy tablicę z reklamą wielokrotnie, np. w drodze do szkoły czy pracy. Czasem są to ułamki sekund. Czy w tak krótkim czasie odbiorca jest w stanie cokolwiek zapamiętać? Okazuje się, że tak! Wiele zależy jednak od formy reklamy. Badania pokazują, że największą skuteczność mają najprostsze projekty. Takie, które zawierają elementy, które mózg może błyskawicznie zarejestrować. Częsty, choć krótki, kontakt z reklamą, sprawi, że w przyszłości rozpoznanie marki nastąpi jeszcze szybciej.

4.     Zachęca do zakupu produktów i usług

Dobrze zaprojektowana reklama wizualna ma wpływ na decyzje zakupowe konsumentów. Wywołuje zainteresowanie produktami lub usługami. Pozwala także zaprezentować korzyści płynące z zakupu. W przypadku takiej formy reklamy ogromne znaczenie ma sposób prezentacji korzyści. Reklama wizualna, która oddziałuje na emocje, zostanie łatwiej zapamiętana, ponieważ radość, smutek czy gniew pobudzają mózg do działania. A to sprawia, że przekaz powiązany z konkretną emocją zostanie lepiej zapamiętany. To jedno z ulubionych zagadnień specjalistów ds. neuromarketingu.

5.     Buduje pozytywne doświadczenie klienta

Customer experience to każda interakcja klienta z marką. Dotyczy również odbioru reklamy wizualnej w przestrzeni publicznej. Warto pamiętać, że klient może wchodzić w interakcję z firmą za pomocą wielu kanałów – zarówno online, jak i offline. Bardzo często zakup produktu lub skorzystanie z usługi następuje dopiero po kilku-, a nawet kilkunastokrotnym kontakcie z marką. Reklama wizualna w przestrzeni publicznej przybliża konsumenta do podjęcia tej decyzji.

3 wyzwania w tworzeniu reklamy wizualnej w przestrzeni publicznej

Reklama wizualna nie istnieje w próżni. Dlatego należy mieć świadomość tego, w jakim stopniu otoczenie wpływa na odbiór przekazu marketingowego. Warto zadbać o to, żeby elewacja, na której ma zostać zamontowany szyld czy chodnik, na którym ma stanąć pylon, były w dobrym stanie wizualnym. Jeśli w pobliżu są reklamy innych, konkurencyjnych firm, warto zastanowić się, jak na ich tle wypada nasza realizacja.

Dużym wyzwaniem są także lokalne uchwały krajobrazowe, których zadaniem jest uporządkowanie przestrzeni publicznej. To dokumenty, z którymi należy się zapoznać przed przestąpieniem do realizacji zlecenia, aby mieć pewność, że wybrana forma jest akceptowalna przez lokalne władze. W przeciwnym wypadku reklamodawca naraża się na wysoką grzywnę. Warto pamiętać, że pod uchwałę krajobrazową podlegają nie tylko billboardy, ale także szyldy. Ważna jest zarówno lokalizacja nieruchomości, jak i typ lokalu, oraz charakter prowadzonej działalności.

Kolejnym wyzwaniem dla marek pragnących zaistnieć w przestrzeni publicznej jest duża konkurencyjność. Coraz więcej firm jest świadomych, jak ważne jest budowanie rozpoznawalności marki zarówno w świecie wirtualnym, jak i w przestrzeni publicznej. Dlatego przy wyborze rodzaju reklamy wizualnej konieczne jest uwzględnienie pozostałych elementów strategii marketingowej, takich jak osobowość marki czy sposób komunikacji z odbiorcami. Dzięki temu można uzyskać zamierzone efekty i realizować cele biznesowe.

Reklama wizualna jako ważny element strategii marketingowej firmy. Podsumowanie

Możliwość lepszego wyróżnienia firmy na tle konkurencji, zwiększenie świadomości istnienia marki oraz przekazywanie jej wartości masowemu odbiorcy; zachęcenie do skorzystania z oferty i budowanie pozytywnego doświadczenia klientów – to tylko kilka z wielu powodów, dla których warto uwzględnić reklamę wizualną w strategii marketingowej firmy.

Coraz więcej firm decyduje się na współpracę z doświadczonymi firmami specjalizującymi się w projektowaniu, produkcji oraz montażu outdoorowych elementów identyfikacji marki. To gwarancja, że reklama zamieszczona w przestrzeni publicznej będzie estetyczna, trwała i skuteczna.

PRZECZYTAJ WPIS
Reklama wizualna - co to jest i dlaczego jest istotna?
Czytaj więcej

Szybki kontakt Dane Kontaktowe

Jeśli jesteś zainteresowany naszą ofertą, bądź masz jakiekolwiek pytania, zapraszamy do kontaktu.

Pełny kontakt