Oznakowanie budynków

Oznakowanie budynków

Oznakowanie budynków

Logo inwestycji

Inwestycje deweloperskie

Numery administracyjne

Oznakowanie wewnętrzne

Tablice techniczne

Oznakowanie budynków, mieszkań

Logo dewelopera umieszczone na dachu lub na elewacji budynku to jedno z najważniejszych elementów oznakowania inwestycji mieszkaniowych i komercyjnych.

Logo inwestycji umieszczone nad wejściem do budynku czy tez w jego lobby, podnosi prestiż użytkowanego budynku. Na sukces oraz końcowy odbiór każdej inwestycji wpływ ma również odpowiednie i estetyczne oznakowanie mieszkań, numeracja kondygnacji, oznaczenie pomieszczeń technicznych oraz dodatkowe elementy graficzne, upiększające daną lokalizację.

Z czego wykonać logo w lobby

Numery mieszkań, oznakowanie kondygnacji

Numery administracyjne, tabliczki techniczne

Wielkoformatowe wydruki

Wydruki reklamowe, drukarnia